หน้าเว็บ

ความรู้เบื้องต้น เรื่องลิฟต์


         เมื่อพูดถึงลิฟต์ทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ในการใช้ลิฟต์กันในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้ว โดยลิฟต์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทหลักๆ ของลิฟต์อาคารได้ดังนี้

แบ่งตามการขับเคลื่อน
1. ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์
2. ขับเคลื่อนด้วย hydraulic
โดยในปัจจุบันเราจะใช้ลิฟต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ซะเป็นส่วนใหญ่

แบ่งตามประเภทการใช้งาน
1. ลิฟต์ขนคน (ลิฟต์โดยสาร)
    1.1 ลิฟต์ขนคนทั่วไป
ลิฟต์โดยสาร
    1.2 ลิฟต์ขนผู้ป่วย (Bed lift)

ลิฟต์ขนผู้ป่วย (Bed lift)

2. ลิฟต์ขนของ การสร้างลิฟต์ต้องมีโครงสร้างไว้สำหรับรองรับน้ำหนักของมันต่างหาก รวมถึงเสาเข็ม ด้วย

ปัญหาการกระตุกของลิฟต์ โดยมากเกิดจากระบบควบคุมการจอด หรือ มอเตอร์ ทำงานไม่ดี ไม่เกี่ยวกับ สลิงค์ โดยทั่วไปสลิงค์ที่ใช้กับลิฟต์ เป็นสลิงค์ที่ทนทานมาก และมีค่า safety factor ที่สูงมาก ดังนั้นปัญหาลิฟต์ตกที่เกิดจากสลิงค์ขาดนับเป็นส่วนน้อย โดยทั่วๆไปสลิงค์มีอายุใช้งานได้ราว 5-10 ปี ขึ้นกับการใช้งานและ ถ้าสลิงค์มีสภาพปกติ ไม่แตก ไม่แห้งเป็นสนิม หรือไม่มีลวดเป็นเส้นเล็กๆ ออกมา ก็มักจะยังไม่หมดสภาพ

ปัญหาที่เกิดจากลิฟต์ที่เป็นอันตรายมากที่สุด คืออันตรายที่เกิดจากความบกพร่องของระบบเบรคทำงานผิดปกติ ทำให้ไม่สามารถหยุดลิฟต์ได้ และลิฟต์ ก็ตกลงมา อีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากในการตรวจลิฟต์คือตรวจดู sensor ควบคุมการปิดเปิดประตู เพราะในการใช้งานลิฟต์นั้น ลิฟต์ต้องเคลื่อนที่ไม่ได้ ถ้าประตูยังไม่ปิด

     สำหรับประเทศไทยนั้น ยังไม่มีกฎหมายควบคุมการตรวจสอบลิฟต์ แต่ในความเป็นจริง ลิฟต์เป็นอุปกรณ์ทางเครื่องกลที่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา ทำให้ในปัจจุบันสามารถให้บริษัทผู้ผลิตมาทำการตรวจให้ได้ส่วนใหญ่ทำการตรวจปีละครั้ง

เกร็ดความรู้เรื่อง "ลิฟต์บ้าน"
     สำหรับลิฟต์บ้านนั้นจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย เช่น 1.5 x 1.5 เมตร ไม่ต้องการความทนทานมากเท่าลิฟต์สำนักงาน และมีความเร็วไม่สูง โดยส่วนมากลิฟต์บ้านจะรับน้ำหนักได้ประมาณ 200-300 กิโลกรัม หรือเท่ากับน้ำหนักคนประมาณ 3-4 คน

     ส่วนเรื่องโครงสร้างนั้นการติดตั้งลิฟต์บ้านภายหลังจากการสร้างบ้านเสร็จแล้ว ต้องคิด ถึงการทำฐานรากให้โครงสร้างลิฟต์ต่างหากด้วย ซึ่งรวมถึงการทำเสาเข็ม และต้องมีพื้นที่ด้านล่างอีกประมาณ 50 เซนติเมตร ไว้สำหรับทำบ่อลิฟต์ และมีเผื่อด้านบนอีกประมาณ 1 เมตร ไว้เป็น overhead ของลิฟต์

ตัวอย่างลิฟต์บ้าน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น