หน้าเว็บ

เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ Precast ตอนที่ 1 โดย ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์


เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ Precast
           วันนี้เราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูป (Precast) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ที่นำเอาชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปมาประกอบหรือติดตั้งเป็นชิ้นงานหรือเป็นบ้าน หลักการสำคัญของบ้านพรีคาสท์คือไม่มีเสาและคาน แต่เป็นระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแทนซึ่งผนังสำเร็จรูปก็ผลิตด้วยวิธีที่แตกต่างกันบางรายเป็นผนังคอน กรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปธรรมดา บางรายเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปแบบแซนด์วิช เว้นช่องไว้สำหรับเทคอนกรีตเชื่อม เป็นต้น
          ระบบพรีคาสท์ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการก่อสร้างและนิยมนำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสำเร็จรูปเนื่องจากมีความคงทนแข็งแรง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ป้องกันความร้อน ลดต้นทุนการก่อสร้างและแรงงาน สามารถสร้างได้เสร็จในเวลาอันรวดเร็วและยังออกแบบบ้านให้มีความสวยงามตรงกับที่ลูกค้าต้องการได้อีกด้วยThe Da Vinci Tower แห่งมหานครดูไบ (Dubai)
นอกจากบ้านพักอาศัย โรงงาน อาคารที่เราเห็นกันในประเทศเราแล้วในต่างประเทศก็ยังมีอาคารที่ใช้ระบบสำเร็จรูปที่น่าสนใจหลายรูปแบบเช่น The Da Vinci Tower หรือ Dynamic Tower แห่งมหานครดูไบ (Dubai) ซึ่งเป็นตึกที่สามารถหมุนรอบ 360 องศา ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยในแต่ละชั้นเป็นชิ้นส่วนห้องสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานนำมาประกอบเข้ากับแกนคอนกรีตยึดตายที่แกนกลางที่ให้อาคารสามารถเปลี่ยนรูปทรงไปในทุกๆวินาที โดยพลังที่ใช้ในการหมุนนั้นได้มาจากกังหันลมที่แทรกตัวระหว่างชั้นที่จะแปลงพลังงานลมเป็นกระแสไฟฟ้า และจากเซลสุริยะ (Solar Cell) ที่อยู่บนดาดฟ้า แต่ละชั้นที่จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า จึงทำให้ตึกหมุน


รูปนี้เป็นการก่อสร้างจะทำการหล่อแกนกลาง Core ด้วยแบบหล่อคอนกรีตแบบเคลือนตัวได้ (Slip Form)
เพื่อหล่อแกนกลาง แล้วใช้เครน (Crane) ที่ติดตั้งไว้ที่ส่วนบนของอาคาร
ทำการยกชิ้นส่วนสำเร็จรูปขึ้นมาประกอบโดยประกอบห้องพักหนึ่งชั้น กับใบพัดสลับไปมา
ยังมีรูปแบบนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้ระบบก่อสร้างสำเร็จรูปอีกมากมายแต่จะมีรูปแบบอะไรบ้างนั้นติดตามได้ในตอนหน้าค่ะ

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น