หน้าเว็บ

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน (Asean Skills Competition)


    การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนนั้นคือการแข่งขันอะไร? เป็นแบบไหน? นั้น คงไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนัก วันนี้ช่างมันส์เลยขออาสาพาทุกท่านมารู้จักการแข่งขันนี้กันมากขึ้นค่ะ ซึ่งการแข่งขันนี้เป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของเยาวชนไทย ที่ไปคว้าเหรียญทองมาได้ได้ถึง 7 เหรียญกันเลยค่ะ


   การแข่งขัน "ฝีมือแรงงานอาเซียน" (Asean Skills Competition) เป็นเวทีย่อยของการแข่งขันระดับนานาชาติ หรือ  World Skills Competition โดย Asean Skills Competition เป็นการแข่งขันกันเฉพาะประเทศแถบอาเซียน ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะฝีมือทางด้านวิชาชีพช่างต่างๆ