หน้าเว็บ

กำจัดปลวก .... วายร้ายทำลายบ้าน


ปลวก อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ว่าบ้านจะสร้างด้วยไม้หรือปูน ปลวกสามารถเข้าไปได้ในตัวอาคารได้ทั้งนั้น โดยเข้ามา ตามรอยต่อของอาคาร รอยแตกร้าวของผนัง ก่ออิฐ ฉาบปูน รอยร้าวของไม้ แทรกตัวเข้าไปในเสาโรงรถ ที่พอกเอาไว้ด้วยอิฐก่อ ฉาบปูน เข้าไปในกล่องซ่อนท่อโดยอาศัยเป็นเส้นทางเดินสอดแทรกตัวมาตามบัวเชิงผนัง หรืออาศัยสายไฟเป็นทางเดิน เป็นต้น


การป้องกันปลวกในอาคารระหว่างก่อสร้าง จะต้องกำจัดปลวกที่ต้นตอ โดยทำก่อนจะปิดพื้นชั้นล่าง ด้วยการอัดน้ำยาตาม แนวคานด้านใน ใช้หัวฉีดน้ำยาอัดน้ำยาลงใต้ดิน ให้ห่างจากแนวคานด้านใน 6" ถึง 8" ระยะห่าง กัน 18" ตลอดแนวคานด้าน ในทุกด้าน ฉีดเคลือบน้ำยาที่ภายในทั้งหมดแบบปูพรมทุกตารางนิ้ว เพื่อให้น้ำยาซึมลงไปประสานกับน้ำยาซึ่งได้อัดไว้แล้วใน ระดับใต้คาน และอัดน้ำยาตามแนวคานด้านนอก ห่างกัน 18" ตลอดแนวคานด้านนอก


นอกจากวิธีฉีดน้ำยาลงในดินแล้ว ยังมีการกำจัดปลวกแบบระบบวางท่อ ซึ่งจะมีการวางท่อโดยรอบ เป็นท่อพีวีซีหรือท่อ พีอีสีดำ วางในแนวคานคอดินทั้งหมด เจาะรูตรงท่อ เพื่อติดตั้งตัวสปริงเกอร์ แต่ละตัวห่างกันประมาณ 50-80 ซม. โดยรอบแนว คานคอดินภายในอาคารทั้งหมด แล้วใช้เครื่องอัดน้ำยาเคมีผ่านท่อ PIPE เป็นละอองฝอยด้วยแรงอัด 25-30 ปอนด์ ซึ่งวิธีนี้ จะมี ประโยชน์คือไม่ต้องเจาะพื้น เมื่อต้องการกำจัดปลวกภายหลัง

โดยส่วนใหญ่ บริษัทกำจัดปลวก จะมีการรับประกัน 3 ปี และแต่ละปี จะเข้ามาตรวจสอบ ประมาณ 3 ครั้ง หรือทุก 3 เดือน แล้วแต่กรณี

Cr.เกร็ดความรู้เรื่องบ้าน โดย คุณสมจิตร เปี่ยมเปรมสุข ประธาน คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง

เชื้อราบนผนัง จากสาเหตุของอุณหภูมิที่แตกต่างกัน


เรื่องเชื้อราบนผนัง หรือปัญหาคราบน้ำหยดที่ผนัง ปัญหากวนใจคนรักบ้าน อาจเกิดได้จากสาเหตุของความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของห้องที่อยู่ติดกัน ซึ่งถ้าด้านหนึ่งเป็นห้องเย็น ห้อง server ที่ต้องมีอุณหภูมิต่ำอยู่เสมอ  จะทำให้ผนังอีกด้านหนึ่งของห้องที่มีอุณหภูมิสูงกว่า เกิดหยดน้ำ ทำให้ผนังเสีย หรืออาจทำให้เกิดเชื้อราได้ คล้ายๆ กับเวลาที่ขับรถยนต์แล้วเกิดฝ้าบนกระจกนั่นเองครับ

วิธีการแก้ไข คือ การทำผนังเสริมโฟม เนื่องจากโฟมเป็นวัสุดที่เป็นฉนวน ทำให้ลดความต่างของอุณหภูมิที่มาถึงผิวของผนังได้ และจะไม่เกิดปัญหาคราบน้ำที่กำแพงและเชื้อราก็จะไม่เกิดครับ


ปัญหาเชื้อราบนผนังจากความต่างของอุณหภูมิห้อง