หน้าเว็บ

สัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2557 "2014 Thai Green Building Expo and Conference"


สวัสดีครับ!! วันนี้ ช่างมันส์ blog พาไปดูงานสัมนาทางวิชาการ Thai Green Building Expo and Conference กันครับ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้ว

สถาบันอาคารเขียวไทย นี่มีความริเริ่มมาจาก กลุ่มอาสาสมัครทั้งวิศวกรและสถาปนิก ซึ่งรวมกันในนามของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ก่อตั้งสถาบันสำเร็จในปี 2551

เรื่องอาคารเขียวไม่ใช่เรื่องใหม่ มีความคิดเริ่มทำในต่างประเทศมานานหลายสิบปี และในแต่ละประเทศก็มีหน่วยงาน และมาตรฐานของตนเอง  เช่นในอเมริกา ก็มีมาตรฐาน LEEDS ( Leadership in Energy and Environmental Design) สิงคโปร์ก็มี Green Mark เป็นต้น