หน้าเว็บ

ลิฟท์บันไดตัวช่วยของผู้สูงอายุ


ปัจจุบันประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรของผู้สูงอายุ สูงเป็นอันดับต้นๆ ของอาเซียนเลยที่เดียว แล้วโรคที่มักจะพบบ่อยสำหรับผู้สูงอายุก็หนีไม่พ้น ข้ออักเสบ ข้อเสื่อม


และหากจะพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่า สามารถขึ้นบนบ้านได้อย่างสบายใจนั้น หลายคนจะคิดถึงลิฟท์บ้าน แต่ในปัจจุบันนอกจากลิฟท์บ้านแล้วยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรียกว่า Stairlifts หรือ “ เก้าอี้เลื่อนขึ้นบันได” วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าไอ้เจ้าเก้าอี้ที่ว่านี้มันทำงานอย่างไร? การติดตั้งยุ่งยากไหม ราคาแพงรึเปล่า?

 


อยู่บ้านจัดสรร ทำไมต้องจ่ายค่าส่วนกลาง?



 

ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าบ้านเมืองเรามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจนคนที่เกิดในยุค Babyboomer อย่างเราตามไม่ค่อยทัน เพราะสมัยก่อนที่เราอยู่บ้านนอกหรืออยู่ชานเมืองที่มีความเจริญน้อยกว่าในเมือง   เราจะรู้จักกันหมดตั้งแต่หัวบ้านยันท้ายบ้าน ปัจจุบันหมู่บ้านจัดสารต่างๆ เกิดขึ้นในเมืองใหญ่มากมาย แต่ผู้คนกลับไม่รู้จักกัน แม้บ้านจะอยู่ติดกันก็ตาม ที่สำคัญสมัยก่อนเราอยู่ในหมู่บ้านที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลเราไม่เห็นต้องจ่ายค่าส่วนกลางประจำเดีอนเลย แต่พอมาอยู่หมู่บ้านจัดสรรในยุคปัจจุบันทำไมต้องจ่ายค่าส่วนกลาง?

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง การอยู่บ้านจัดสรรทำไมต้องจ่ายค่าส่วนกลางตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะทำการจัดสรรที่ดิน เพื่อจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปตั้งแต่ 10 แปลงขึ้นไปต้องขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามที่กฎหมายกำหนดและจำหน่ายให้กับลูกค้าแล้ว 50% ขึ้นไปก็สามารถแจ้งให้ลูกค้าคือผู้ซื้อบ้านจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ และเมื่อลูกค้าจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้เรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านมาเป็นตัวแทนสมาชิก และต้องกำหนดการจัดเก็บค่าส่วนกลางด้วย

ทำไมต้องเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง? มีเหตุผลดังนี้ครับ เมื่อหมู่บ้านใดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว สาธารณูปโภคส่วนกลาง เช่น ถนน ลานสโมสร สระว่ายน้ำ เป็นต้น จะตกเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้าน หน้าที่ในการดูแล บำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าว จึงตกเป็นของลูกบ้านในหมู่บ้านนั้นๆ มิได้เป็น
ทรัพย์สินสาธารณะ หรือองค์กรอื่นๆของรัฐ รัฐจึงไม่มีหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษา เพราะเป็นทรัพย์สินของเอกชน ลูกบ้านที่อยู่ในหมู่บ้าน จึงมีหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายประจำเดือนเช่น ค่ายาม ค่าบริหารจัดการ ค่าคนดูแลสวน ค่าแม่บ้าน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาเป็นต้น โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 2-3 แสนบาท/เดือน แล้วแต่ขนาดของหมู่บ้าน การที่เราจะรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไร ก็ต้องคำนวณมาจากค่าบริการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นว่า เกิดขึ้นเดือนละเท่าไร โดยวิธีการคำนวณก็เอาค่าใช้จ่ายที่เราคำนวณมาตั้งแล้วหารด้วยพื้นที่ของบ้านแต่ละหลังเป็นตารางวา ก็จะออกมาต่อหน่วยละเท่าไร ใครมีพื้นที่มากก็จะจ่ายมาก ใครมีพื้นที่น้อยก็จะจ่ายน้อย ยกตัวอย่าง หมู่บ้าน ก. มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเดือนละ 2 แสนบาท มีพื้นที่ของบ้านแปลงย่อยทั้งหมด 1 หมื่นตารางวา ก็จัดเก็บค่าส่วนกลางตารางวาละ 20 บาท/เดือน เป็นต้น

ถ้าเราไม่จ่ายก็จะมีค่าปรับเงินเพิ่มหรืองดให้บริการบางอย่าง ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ แต่เหตุผลหลักที่มีการจับเก็บก็เพราะว่า ถ้าไม่มีการจัดเก็บค่าส่วนกลางแล้วจะเอางบประมาณที่ไหนมาดูแลทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าหมู่บ้านก็จะลดลงเมื่อทุกท่านทราบอย่างนี้แล้วอย่ารอช้าอยู่ไย รีบไปชำระเลยครับหมู่บ้านของเราจะได้ดูดีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่าอยู่นาน มูลค่าก็เพิ่มเป็นทวีคูณ

CR. กฎหมายชายคา โดยคุณธนันทร์เอก หวานฉ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้แมเนจเม้นท์

ฉนวนหุ้มท่อแอร์ สิ่งจำเป็นที่หลายคนมองข้าม


พลังงานความร้อน นับได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต แต่ด้วยอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้พลังงานต่างๆ ถูกใช้ไปในปริมาณมหาศาล  ดังนั้นการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะช่วยประหยัดพลังงาน จึงได้คิดค้นผลิตฉนวนยางแอร์โรเฟลกซ์ นวัตกรรมฉนวนยางปรับอากาศทุกประเภท หุ้มท่อน้ำเย็นของเครื่องปรับอากาศแบบ Chilled water cooling system และหุ้มท่อแก๊สฟรีออนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของฉนวนยาง ที่ผลิตจากยางอีลาสโตเมอร์ชนิดพิเศษ (EPDM) ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ  และคงที่ยาวนานตลอดอายุการใช้งาน ค่าการดูดซึมน้ำต่ำและค่าการแทรกซึมของไอน้ำหรือความชื้นจากบรรยากาศต่ำมาก จึงมีความคงทนในทุกสภาวะอากาศ  และยังลดการสูญเสียความเย็นและป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ รวมถึงท่อน้ำร้อนที่ AEROFLEX สามารถช่วยลดการสูญเสียความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม อันนำไปสู่การช่วยประหยัดพลังงาน

และด้วยการออกแบบ การผลิตฉนวนยาง AEROFLEX ที่คำนึงถึงการนำไปใช้ในโครงสร้างอาคารและที่พัก ทำให้ ฉนวนยาง AEROFLEX มีคุณสมบัติพิเศษทางวิศกรรม เช่น มีความยืดหยุ่นสูง  สามารถโค้งงอไปตามลักษณะท่อต่างๆได้เป็นอย่างดี ง่ายต่อการติดตั้ง และยังให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย ด้วยการเลือกใช้สารเคมีที่มีคุณสมบัติดับไฟได้เอง ไม่เป็นเชื้อเพลิง ก่อควันน้อย ไม่ก่อให้เกิดควันพิษไซยาไนต์ ซึ่งเป็นสารพิษที่ทำให้ผู้สูดดมเสียชีวิตทันทีที่เกิดอัคคีภัย และไม่มีสารไนโตรซามีน ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง

จากความมุ่งมั่นตั้งใจของเรา ทำให้ฉนวนยาง AEROFLEX สามารถใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยนี่เองที่ทำให้ ฉนวนยาง AEROFLEX ได้รับความเชื่อมั่นจากโครงการก่อสร้างหลายโครงการไม่ว่าจะเป็น โรงแรม  โรงพยาบาล  สำนักงาน  ศูนย์การค้า  สนามบินนานาชาติ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  รวมทั้งได้รับ ซึ่งได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม  มอก.  และสถาบันสิ่งแวดล้อม ในโครงการอาคารเขียว  หรือ Green Building   และมีตัวแทนจำหน่ายกว่าร้อยประเทศทั่วโลก

รองเท้าเซฟตี้ผลิตจากอะไรนะ ทำไมแข็งแรงจัง?




 


รองเท้าเซฟตี้ส่วนใหญ่มักจะทำจากหนัง ซึ่งคุณภาพนั้นอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละยี่ห้อ แต่คุณสมบัติโดยทั่วๆไป ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยองค์ประกอบหลักๆ ของรองเท้าเซฟตี้จะมีอยู่ 3 อย่าง

1. หัวรองเท้า (หัวเหล็ก)

หัวรองเท้านั้นจะป้องกันสิ่งของที่ตกมากระแทกกับนิ้วเท้า รับแรงได้ไม่น้อยกว่า 200 จูล ส่วนใหญ่จะทำมาจากโลหะ แต่หลายๆยี่ห้อนั้น ก็ทำมาจากพลาสติกที่แข็งแรงก็ได้ ซึ่งเป็นที่มาของการเรียกว่า รองเท้าหัวแข็ง/หัวเหล็ก