หน้าเว็บ

ปัญหาบ้านทรุดและดินรอบบ้านยุบตัว (ตอนจบ)


     ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ได้กล่าวถึงปัญหาบ้านทรุด และปัญหาดินรอบบ้านที่ยุบตัวลง ซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในช่วงนี้ บางแห่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ทรุดตัวลงทั้งแถบประมาณ 7-8 ห้อง ทั้งที่อยู่มาประมาณ 30 ปีแล้ว บางแห่งเข้าอยู่ไม่นานก็เกิดรอยแตกร้าวแล้ว และพบว่ามีเสาบ้านบางต้นหักพับลงมา

     ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเริ่มไม่มั่นใจว่าอาคารที่พักอาศัยจะมีปัญหาได้หรือไม่ ซึ่งได้อธิบายถึงลักษณะปัญหา รวมถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาเหล่านั้น เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและทราบว่าโอกาสเกิดเหล่านั้นจะมีมากน้อยเพียงใด เวลาจะเลือกซื้อบ้านหรือเมื่อเกิดปัญหาจะแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

บล็อกปูหญ้า แบบเล็กใหญ่ วิธีการใช้ ข้อดีเสีย ต่างกันอย่างไร


ในตอนที่แล้วผมได้กล่าวถึงข้อดีของการใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปไปบ้างแล้ว  (ตอนที่แล้ว) ซึ่งเวลาเราพูดถึงชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เราก็มักจะนึกถึงชิ้นส่วนต่างๆของโครงสร้างอาคาร ที่เป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป  เช่น ผนังสำเร็จรูป  พื้นคานเสาสำเร็จรูป เป็นต้น  แต่ในตอนนี้ ผมจะพูดถึงชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ภายนอกอาคารกันบ้าง กล่าวคือ ชิ้นส่วนที่ใช้เป็น บล็อกปูหญ้า และกำแพงกันดิน

เหตุผลที่การใช้บล็อกปูหญ้ามีความนิยมกันมากขึ้น ก็อาจเป็นเพราะ มีความนิยมมากขึ้นในเรื่องพื้นที่สีเขียว  จริงๆ แล้วเราอาจอยากได้สนามหญ้าไปเลย แต่ก็มีปัญหาว่าในพื้นสนามหญ้านั้น เกิดความเฉอะแฉะ น้ำขังเวลาฝนตก  และมีหน้าดินไหลไปตามน้ำเวลาที่เกิดฝนตกขึ้นมา  และนอกจากนั้น พื้นที่สนามหญ้า ก็ใช้เป็นพื้นที่จอดรถไม่ได้  ครั้นจะเอารถไปจอดที่สนาม ก็จะทำให้หญ้าตาย และก็มีโคลนดินเฉอะแฉะอีก  และพื่นที่ดินยังจะทรุดเป็นร่องล้อรถอีก

บันไดเลื่อนใช้อย่างไรให้ปลอดภัย


ถ้าพูดถึงการขนถ่ายคนในอาคาร เพื่อความสะดวกสะบายของคนในอาคารแล้วละก็ การขนส่งคนโดยลิฟท์โดยสาร คงเป็นสิ่งที่คิดถึงเป็นอย่างแรกๆ เพราะการเดินทางในแนวดิ่งนั้น ต้องใช้พลังงานมาก หากยิ่งเป็นอาคารสูงหลายๆชั้นด้วยแล้ว เรียกว่าแทบจะขาดไม่ได้กันเลยทีเดียว  วันไหนที่ลิฟท์เสียคงไม่อยากไปทำงานกันเลยก็เป็นได้  แต่การใช้ลิฟท์แม้ว่าจะมีความสะดวกสบาย แต่ก็ใช้พลังงานมาก โดยเฉพาะการใช้ขึ้นลงแค่ชั้นใกล้ๆ กัน   เช่นขึ้นแค่ชั้นเดียว  และนอกจากนั้นการใช้ลิฟท์โดยสารนั้น ไม่สามารถใช้ได้ทันทีที่ต้องการ  ต้องกดลิฟท์และรอให้ลิฟท์เคลื่อนที่มาถึงชั้นของเราก่อนจึงจะใช้งานได้  และในหลายสถานที่  ก็ไม่สามารถติดตั้อง ลิฟท์ได้เหมือนกัน

ถ้าเป็นการขนถ่ายคนในแนวราบ หรือการขึ้นลงในระยะสั้นๆ เช่นชั้นเดียวนั้น  อปุกรณ์ที่เราจะนึกถึงเป็นอย่างแรก ก็คงเป็นบันไดเลื่อน  ส่วนถ้าเป็นการขนส่งคนทางแนวราบ แบบระยะทางไกลๆ  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและสะดวกสบายนั้น  เราก็คงนึกถึงทางเลื่อน  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว  การทำงานของบันไดเลื่อน และทางเลื่อนนั้น มีการทำงานที่เหมือนๆ กัน  และมีองค์ประกอบเหมือนๆกัน

กล่าวคือ

หนึ่ง  ส่วนของ Landing Platform  หรือจะเรียกว่า Machine room หรือห้องเครื่อง ซึ่งจะอยู่ด้านปลายทั้งสองด้านของบันไดเลื่อน ในส่วนนี้จะประกอบด้วยเฟือง ที่ขับสายพานให้หมุนไป  และก็จะมีมอเตอร์ที่ทำให้เฟืองเคลื่อนที่ ซึ่งมอเตอร์จะอยู่ทางด้านบนของบันไดเลื่อน  โดยที่ส่วนของมอเตอร์ และเฟืองนั้นจะอยู่ใต้แผ่นเหล็ก ที่รับน้ำหนักได้มาก เช่น อาจมากถึง 500 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และก็แผ่นเหล็กนี้วางพาดอยู่บนโครงสร้างอีกที คล้ายๆกับฝาปิดท่อระบายน้ำ

สอง  ส่วนของ Truss  หรือโครงสร้างของบันไดเลื่อน  โครงสร้างนี้จะเป็นตัวรับน้ำหนักของ ขั้นบันได และตัวบันไดเลื่อน และก็รวมถึงน้ำหนักของผู้โดยสารที่ใช้บันไดเลื่อน

สาม  ส่วนของ รางเลื่อน ชุดโซ่ และขั้นบันได  ส่วนนี้จะเป็นเหมือนขั้นบันได เวลามันอยู่นิ่งๆ ไม่เคลื่อนที่ ผู้สัญจรก็สามารถเดินบนขั้นบันไดเหล่านี้ ได้   แต่ต่างจากขั้นบนไดปกติ ตรงที่จะมีฟันในแต่ละขั้น ที่จะทำให้ขั้นเหล่านี้เคลื่อนอยู่ในทางของมัน

สี่  ส่วนของ ที่จับ  (Hand rail)  เอาไว้เพื่อความสะดวก ของผู้โดยสาร  โดยส่วนที่จับ จะเคลื่อนไปพร้อมๆ กับส่วนของบันได เนื่องจาก ทุกชิ้นส่วน อยู่บนชุดขับเคลื่อนเดียวกัน
ส่วนประกอบของบันไดเลื่อนสำหรับบันไดเลื่อนในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่ เกือบทั้งหมดถูกดูแล เป็นอย่างดี มีการบำรุงรักษาอยู่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะส่วน sensor อัตโนมัติที่จะทำงานให้บันไดเลื่อนหยุดทำงานเอง

โดยปกตินอกจากปุ่มฉุกเฉินที่ไว้กด สำหรับให้บันไดเลื่อนหยุดทำงาน ในกรณีที่มีเหตุแล้ว ในชุดอุปกรณ์บันไดเลื่อนเอง ก็ยังมี sensor ที่จะทำงานอัตโนมัติ เพื่อให้บันไดเลื่อนหยุด  เช่นกรณีที่ขั้นบันไดมีการสะดุด  sensor ก็จะทำงานให้บันไดเลื่อนหยุดอัตโนมัติ  หรือกรณีมีการกระแทก  หรือกรณีที่มีคนกดปุ่มฉุกเฉินเป็นต้น  บันไดเลื่อนก็จะต้องหยุด   ซึ่งในการตรวจสอบบันไดเลื่อนนั้น ผู้ตรวจสอบต้องทำการตรวจ sensor ฉุกเฉินเหล่านี้  และควรฝึกให้พนักงานที่ทำงานอยู่ใกล้ๆ กับบันไดเลื่อนนั้นฝึกการใช้ ปุ่มฉุกเฉิน ว่ากดอย่างไร

สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดกับบันไดเลือนที่พบบ่อย ก็ได้แก่

1. อุบัติเหตุจากผู้ใช้ จากการประมาท ไม่จับราวบันไดเลือน การปล่อยให้เด็กใช้โดยลำพัง  การวิ่งเล่นบนบันไดเลื่อน เป็นต้น

2. อุบัติเหตุจากผู้ใช้  กรณีบันใดเลื่อนอยู่ชิดกันมาก ผู้ใช้ยื่นร่างกายออกนอกบันไดเลื่อน  ดังเกิดอุบัติเหตุบันไดเลื่อนหนีบศรีษะเด็ก ที่ห้างแห่งหนึ่ง  แต่ทั้งนี้มาตรฐานการติดตั้งบันไดเลื่อนบอกไว้ว่าการติดตั้งบันไดเลื่อนห้ามชิดกันเกิน ห้าสิบเซนติเมตร ถ้าชิดกันมากกว่านั้น ต้องมีการป้องกัน และเตือน หรือมีแนวป้องกัน

สำหรับ ผู้ใช้บันไดเลื่อน ทั่วๆไป มีวิธีการสังเกตุง่ายๆ ว่าบันไดเลื่อนของท่าน ได้รับการบำรุงรักษาดีหรือไม่  ให้สังเกตุตรงซี่และหวีบันได  ว่าทุกซี่ต้องไม่แตกหัก  เพราะสองส่วนนี้เป็นส่วนที่สังเกตุเห็น และตรวจพบได้ง่าย  หากมีการดูแลรักษาอย่างดี ก็จะไม่มีลักษณะดังกล่าว

สุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ใช้บันไดเลื่อนมั่นใจว่า บันไดเลื่อนในประเทศไทยนั้น  ส่วนใหญ่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี และโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากตัวบันไดเลื่อนเองนั้น เป็นไปได้ยาก  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นบ่อยครั้ง เกิดจากความประมาทของผู้ใช้บันไดเลื่อนเอง

ข้อดีของการใข้ ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป Precast concrete componentsชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ใช้ในงานก่อสร้างนั้น มีหลากหลายแบบและหลากหลายการใช้งาน ก่อนที่เราจะพูดถึงประโยชน์และข้อดีของชิ้นส่วนสำเร็จรูปนั้น เราควรทำความตกลงกันถึงคำนิยาม ของคำว่าชิ้นส่วนสำเร็จรูปในงานก่อสร้างเสียก่อนว่าหมายถึงอะไร

ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปนั้น โดยทั่วไป มีความหมายถึง การที่เราหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต ไว้ก่อนที่จะยกไปประกอบเป็นโครงสร้างทั้งโครงสร้าง   เช่น  หากในกรณีการสร้างบ้าน ก็ทำการหล่อชิ้นส่วน เสา คาน พื้น กำแพงไว้ก่อน ที่จะนำชิ้นส่วนเหล่านั้น มาประกอบ  ซึ่งการหล่อชื้นส่วนสำเร็จนั้น อาจทำในโรงงานหรืออาจจะทำกันที่หน่วยงานก่อสร้างนั้นเลยก็ได้

คอนเทนเนอร์เป็นมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์


เชื่อว่าพอพูดถึงบ้านตู้คอนเทนเนอร์ต้องเป็นหนึ่งในบ้านในฝันของหลายๆคน บ้านทรงสี่เหลี่ยมผื้นผ้า หลังคาแฟลต ขนาดน่ารักกะทัดรัด ออกแนวรีไซเคิล หรืออาจจะตกแต่งเป็น industrial, modern, contemporary แตกต่างกันไป ซึ่งก็สามารถเห็นได้จากอินเตอร์เน็ต ที่ทางฝั่งยุโรปนิยมนำมาสร้างบ้าน แต่ถึงอย่างนั้นฝั่งประเทศไทยเราเองก็เริ่มนิยมนำตู้คอนเทนเนอร์มาสร้างเป็นบ้านเหมือนกัน นอกจากบ้านแล้วก็ยังมีนำมาทำเป็นโฮมออฟฟิศ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ  ร้านซ่อมรถ และเยอะแยะมากมาย แต่เอาเข้าจริงเชื่อว่าหลายคนก็ยังสงสัยว่า เจ้าบ้านคอนเทนเนอร์นี้มันราคาเท่าไหร่กัน ถูกกว่าการสร้างบ้านจริงมากหรือป่าว เป็นรูปทรงแบบหลังคาแฟลตและทำด้วยเหล็กจะร้อนมั้ย เหมาะกับอากาศประเทศไทยหรือมั้ย แข็งแรงเท่ากับบ้านปูนมั้ย และอีกหลากหลายคำถามตามมา ดังนั้นก่อนที่เราจะคิดจะสร้างบ้านด้วยตู้คอนเทนเนอร์ เรามาทำความรู้จักกับตู้คอนเทนเนอร์ให้ดีกันก่อนดีกว่า