หน้าเว็บ

10 ข้อเท็จจริง ชีวิตคนกรุง จากหนังสือพิมพ์มติชนกรุงเทพฯ 1,568 ตารางกิโลเมตร ใช้ชีวิต 24 ชั่วโมงเผชิญกับอะไรบ้าง?

วันนี้ชวนคุยเรื่องบ้านเรื่องเมืองกันนะคะ มีข้อมูลสะดุดตาของสถาบันอนาคตไทยศึกษา เจาะลึกเมืองหลวงประเทศไทย 10 ประเด็น เขาบอกว่าเป็น 10 ข้อเท็จจริงชีวิตคนกรุงเทพฯ อ่านจบแล้วอยากจะพูดใหม่ว่าเป็น 10 ฝันร้ายชีวิตคนกรุงซะมากกว่า

อัตราภาษีรถยนต์ปี 2559 การคิดภาษีเพิ่มเติมจากอัตรารการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


ภาษีรถยนต์ปี 2559 เป็นอัตราภาษีสรรพสามิตที่จะมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 นั้น เป็นอัตราภาษีที่คิดภาษีโดยคำนวณจากอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของรถรุ่นนั้นๆ

ซึ่งแต่เดิม การเก็บอัตราภาษีสรรพสามิตรของรถยนต์นั้น จะคำนวณจากขนาดของความจุกระบอกสูบ เป็นหลัก  มาถึงยุคที่มีการส่งเสริมให้ใช้น้ำมันพลังงานทางเลือก  ประเภทแก๊ซโซฮอล์  E10 E20 E85 หรือ พวกดีเซลผสมน้ำมันไบโอดีเซล ก็มีการเก็บภาษีสรรพสามิตร ในรถยนต์ที่นั่งที่สามารถใช้น้ำมันประเภทเหล่านี้ได้ ในอัตราที่ต่ำกว่ารถยนต์ที่ไม่สามารถใช้น้ำมัน ที่ใช้น้ำมันพลังงานทางเลือก

ส่วนอัตราภาษีสรรพสามิตรที่จะใช้จัดเก็บกับรถยนต์ในปีหน้านั้น มีส่วนที่เรียกได้ว่า เพิ่มเติมจากแนวการเก็บอัตราสรรพสามิตรเดิม  คือภาษีที่คิดตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งเป็นแนวคิดการเก็บภาษีจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เป็นการสะท้อนต้นทุนทางสังคม ของการใช้รถยนต์ประเภทนั้นๆ  หรือกล่าวคือ  ถ้าจะขับรถยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามาก ก็ต้องยอมจ่ายภาษีแพงอย่างนั้นนั่นเอง

ภาษีสรรพสามิตรนี้ จะเก็บจากบริษัทรถยนต์โดยตรง ไม่ได้เก็บจากผู้ใช้รถยนต์หลังจากที่ซื้อรถยนต์นั้นไปแล้ว  และจะเก็บกับเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์โดยสารที่ไม่เกินสิบที่นั่ง รถกระบะ และอนุพันธ์ของรถกระบะ ซึ่งหมายถึงรถกระบะประเภทดัดแปลง หรือ ppv นั่นเอง

โดยโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรใหม่ของรถยนต์นี้ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับประเภทรถหรูที่มี กระบอกสูบมากกว่า 3000 ซีซี  เพราะแต่เดิมก็เก็บภาษีอยู่ในระดับ 50% ที่สูงอยู่แล้ว และรถเหล่านี้ก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ออกมามากด้วย จึงเก็บภาษีเท่าเดิมต่อไป  ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ที่ มีกระบอกสูบต่ำกว่านั้น ก็เก็บภาษีตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

รถยนต์ประเภทที่จะมีผลกระทบด้านราคาจากการปรับภาษีสรรพสามิตรใหม่นี้ ที่ต้องปรับเพิ่มขึ้น ก็ได้แก่รถยนต์ประเภท PPV  , Space cap , Pick up เป็นต้น  ส่วนรถยนต์ที่จะได้ลดภาษีสรรพสามิตรลง ก็ได้แก่รถยนต์อีโคคาร์ ที่มี ที่มีอัตราการปล่อยไอเสียต่ำกว่า 100 กรัมต่อกิโลเมตร ที่จะลดอัตราภาษีลงจาก 17% เดิม เป็น 14%  ซึ่งจะตรงกับหลักการของ อีโคคาร์เฟสสองของประเทศไทย


ไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ตอนที่ 6: ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าภายในบ้านที่พบบ่อย และการแก้ไขเบื้องต้น


ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า ภายในบ้านที่พบบ่อย และการแก้ไขเบื้องต้น

1. สาเหตุการเกิดไฟซ๊อต หรือไฟฟ้าลัดวงจร อาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ดังนี้

         1.1 สายไฟฟ้าใช้งานมานานจนทำให้ฉนวนชำรุด หมดอายุการใช้งาน ฉนวนหุ้มตัวนำเปลือยขาดจนทำให้สายตัวนำไฟฟ้าระหว่างสายเส้นที่มีไฟ กับนิวทรัลสัมผัสกัน หรือ สายเส้นที่มีไฟ สัมผัสกับโลหะ เป็นต้น วิธีแก้ไขเพื่อความปลอดภัย คือ เปลี่ยนสายไฟที่ใช้งานมานานแล้วใหม่
ตัวอย่างสายไฟฉนวนหุ้มตัวนำเปลื่อยขาด
         1.2 ต่อสาย หรือเข้าสายอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่แน่น ไม่เรียบร้อย ทำให้เกิดความร้อน และอาจส่งผลให้เกิดไฟใหม้บ้านได้
เสียบปลั๊กไม่แน่น ไม่สนิท
         1.3 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานขัดข้อง หรือชำรุด กรณีตรวจพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดให้ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน
         1.4 เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม เช่น ขณะใช้งานสายไฟอยู่ใกล้แหล่งที่มีความร้อนสูง เช่น เตาแก๊ส หรือสายไฟถูกของหนักกดทับจนฉนวนเสียหาย เป็นต้น
         1.5 สายไฟมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้รับกระแสไฟฟ้าได้น้อยกว่าอุปกรณ์ป้องกัน

เครื่องทำน้ำอุ่น ...ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย?


ก้าวเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้ว เชื่อว่าหลายๆบ้านจะต้องเริ่มมองหาเครื่องทำน้ำอุ่นมาใช้กันแต่จะใช้อย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยวันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะ ในการติดตั้งข้อสำคัญเลยคือต้อง มีการติดตั้งระบบสายดินที่ถูกต้อง หลักดินที่เป็นแท่งทองแดง หรือ แท่งเหล็กหุ้มทองแดง หรือ แท่งเหล็กอาบสังกะสีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 16 มิลลิเมตร ความยาว 240 เซนติเมตร ตามมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย 2556

Main Switch
 ที่แผงเมนไฟฟ้า หรือ ที่แผงเมนสวิตช์ หรือ ตู้คอนซูเมอร์ จะต้องมีเครื่องตัดไฟรั่ว หรือ เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือไม่เกิน 30 มิลลิแอมป์ (mAh) โดยที่ที่ควรจะต้องมีเครื่องตัดไฟรั่วมีดังนี้

1. วงจรเต้ารับในบริเวณห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ โรงจอดรถยนต์ ห้องครัว ห้องใต้ดิน
2. วงจรเต้ารับในบริเวณ อ่างล้างชาม อ่างล้างมือ (บริเวณพื้นที่เคาน์เตอร์ ที่มีการติดตั้งเต้ารับ    
    ภายใน ระยะ 1.5 เมตร ห่างจากของด้านนอกของอ่าง)
3. วงจรไฟฟ้าเพื่อใช้จ่ายภายนอกอาคาร และบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่อยู่ในตำแหน่งที่บุคคลสัมผัสได้ทุก
    วงจร
4. วงจรเต้ารับในบริเวณชั้นล่าง (ชั้น1) รวมถึงในบริเวณที่อยู่ต่ำกว่าระดับผิวดิน ที่อยู่ในพื้นที่ปรา
    กฎว่าเคยมีน้ำท่วมถึงหรืออยู่ในพื้นที่ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง
5. วงจรย่อยสำหรับ เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อน อ่างอาบน้ำ

หมายเหตุ ตำแหน่งที่สัมผัสได้ หมายถึงอยู่ห่างจากพื้นหรือโลหะที่ต่อลงดินไม่เกิน 2.4 เมตร ในแนวดิ่ง หรือ 1.5 เมตร ในแนวระดับและบุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ตั้งใจ


การติดตั้งทางไฟฟ้า หรือ เดินสายไฟฟ้าต้องเดินให้ถูกต้องตามมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย วสท. และผู้ติดตั้งฯ หรือ เดินไฟ หรือ ตัดต่อวงจรไฟฟ้า เช่น เครื่องทำน้ำอุ่นมอก.ต้องเป็นช่างที่ผ่านการทดสอบ และได้หนังสือรับรอง สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ได้ประกาศใช้ตั้งแต่ 26 ธ.ค 2557 และจะบังคับใช้ 365 วันนับจากวันประกาศ ก็คือวันที่ 27 ธ.ค 2559

การเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีความปลอดภัย

1. ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก.1693-2547 เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย
2. มีเครื่องตัดไฟรั่วในตัว อีกชั้นหนึ่ง หรือที่ผู้ขายจะเรียก ELB ,ELCB ซึ่งส่วนใหญ่จะป้องกันในการดูดที่กระแสไฟรั่วไม่เกิน 15 mA ตัดภายใน 0.05 วินาที
3. มีเซ็นเซอร์ตัดความร้อนทั้นทีเมื่อแรงดันน้ำมีไม่เพียงพอ เพื่อป้องกันอุณหภูมิร้อนเกิน
4. มีตัวควบคุมอุณหภูมิ บริเวณน้ำออก
5. มีตัวเปิด-ปิดวาล์วน้ำเข้าสู่ หม้อทำความร้อน (มีทุกยี่ห้อ)
6. มีปุ่มทดสอบและตัววงจรเครื่องทำน้ำอุ่น กรณีเครื่องทำน้ำอุ่นเสีย เป็นปุ่มกด

การตรวจเช็คสภาพในกรณีที่มีการติดตั้งอยู่แล้ว

1. ตรวจสอบระบบการต่อสายดิน การเดินสายดินไปที่เครื่องทำน้ำอุ่นอย่างถูกต้อง
2. ใช้เครื่องตัดไฟรั่ว และการทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วอย่างสม่ำเสมอ ว่ายังทำงานดีอยู่หรือไม่
3. ทดสอบปุ่มทดสอบที่ตัววงจรเครื่องทำน้ำอุ่น กรณีเครื่องทำน้ำอุ่นเสีย เป็นปุ่มกด
4. ถอดตัวกรองน้ำ เพื่อล้างเศษหิน ที่ติดตรงบริเวณท่อน้ำเข้าเครื่องทำน้ำอุ่น
5. หากมีเสียง มีไอน้ำ ให้กดปุ่มทดสอบตรงเครื่องทำน้ำอุ่นนั้น และตัดวงจรที่เครื่องตัดไฟรั่ว รวมถึงการเรียกช่างไฟฟ้าที่เชี่ยวชาญโดยตรง มาแก้ไขให้
6. หากไม่สามารถใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นได้ ให้สอบถามจากช่างฯ ที่เชี่ยวชาญโดยตรง มาแก้ไขให้ 

ความรู้เด็ด เรื่อง ฉนวนกันความร้อนสำหรับหลังคาบ้านพักอาศัย


ปัญหาของหลังคาบ้านที่พบบ่อยอีกหนึ่งปัญหานอกเหนือจากปัญหาเรื่องหลังคารั่วแล้ว ก็คือปัญหาเรื่องหลังคาร้อน  ซึ่งหลังคาที่มีจั่ว เพื่อที่ให้มีอากาศแทรกอยู่ระหว่าง ชั้นฝ้า กับชั้นหลังคา ดูจะเหมาะกับประเทศร้อนอย่างเรามากที่สุด  เพราะนอกจากจะมีอากาศช่วยลดความร้อนได้แล้ว ยังมีความลาดเอียง (slope) ของหลังคา


บ้านสมัยยุคปัจจุบันนิยมแบบหลังคา แบนกันมาก หลังคาแบนนี้ แต่เดิมมักเป็นหลังคาสำหรับดาดฟ้า ของบ้าน และอาคารประเภทพาณิชย์  บ้านในต่างประเทศมีหลังคาแบนใช้กันมาก  แต่ข้อเสียของหลังคาประเภทนี้ คือ อมความร้อนไว้มาก และอาจมีปัญหาเรื่องรั่วซึม

ประเภทของหลังคา

สำหรับประเทศที่มีอากาศร้อนอย่างประเทศไทย การใช้ฉนวนมาช่วยลดความร้อน เป็นทางเลือกของคนส่วนใหญ่  โดยแต่เดิมมักใช้ประเภทฉนวนใยแก้ว  ฉนวนใยหิน  ซึ่งฉนวนประเภทนี้ มีข้อดีคือ ใช้กันมานาน หาซื้อได้ทั่วไป  และกันความร้อนได้ดี  แต่ข้อเสียก็คือ เมื่อใช้ไปมักเป็นฝุ่น ของใยแก้วใยหิน ซึ่งอาจเป็นพิษ และก็มีความหนา ทำให้เวลาติดตั้งกับ แบหลังคา จำเป็นต้องทำที่ติดตั้งเพิ่มพิเศษขึ้นมา


ฉนวนฟรอย มีลักษณะ เป็นฟรอยใสมันวาว สะท้อนความร้อนได้ และสามารถติดตั้งได้สะดวก เพราะไม่หนา ทำให้ไม่จำเป็นต้องทำขาติดตั้งเพิ่ม  แต่ก็ไม่กันความร้อนได้ดีเหมือนฉนวนแบบเส้นใยจึงมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และมาเป็นฉนวนแบบ ฟรอยหุ้มบับเบิ้ล หรือที่เรียกวันว่า Polynum  ฉนวนประเภทนี้ เป็นเป็นฟรอยประกอบไว้กับบับเบิ้ล ฟองอากาศ ( air bubble layer ) ซึ่งจะทำให้ polynum สามารถกันความร้อนได้ดีกว่า ฟรอย อย่างเดียว และยังคงความบางเอาไว้ได้


ประเภทของฉนวนกันความร้อน


ฉนวนความร้อน แบบ EPDM หรือฉนวนยางดำ  ฉนวนประเภทนี้ พัฒนามาจากฉนวนที่ใช้หุ้มแอร์ หุ้มท่อน้ำเย็น  เป็นฉนวนที่กันความร้อนได้ดี มีความทนทาน และมีราคาถูกกว่า ฉนวน polynum  และนอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติที่ไม่ลามไฟ  


การพ่นกันความร้อน แบบ PU (Polyurethane foam) หรือพ่น สี Ceramic coating ลงไปบนหลังคา เพื่อกันความร้อน วิธีนี้เป็นวิธีที่มีราคาแพง และทำให้หลังคามีสีของโฟมติดอยู่บนหลังคา  

การพ่นกันความร้อนนี้มักใช้กับอาคารโรงงาน หรืออาคารพาณิชย์  แต่ไม่นิยมใช้กับบ้านอยู่อาศัย  ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว

การเลือกใช้ฉนวน กันความร้อนแต่ละประเภท เลือกให้เหมาะกับการใช้งาน และคำนึงว่า ทำไปแล้ว ต้องอยู่กันอีกนาน ดังนั้นควรคำนึงถึงค่าบำรุงรักษา ค่าไฟฟ้าที่อาจเกิดเพิ่มขึ้นมาก จากการที่ฉนวนไม่สามารถกันความร้อนได้ ด้วย  ไม่ใช่คำนึงถึงแค่ราคาเมื่อตอนติดตั้งเท่านั้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับสวิตซ์ไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าแทบทุกประเภท เพราะสวิตซ์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เปิดและปิดกระแสไฟฟ้าให้ผ่่านเข้าและออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้โดยสะดวกและปลอดภัย ส่วนในความหมายทางวิชาการนั้นสวิตซ์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับต่อหรือตัดกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าหนึ่งวงจร หรือมากกว่า การเลือกซื้อสวิตซ์ไฟฟ้าจีงต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นส่วนสำคัญมิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้