หน้าเว็บ

ตอนที่ 1 การต่อเติมครัวบ้าน


เมื่อ ท่านทั้งหลายซื้อบ้านตามโครงการส่วนมากมักจะมีความต้องการมีครัวที่ใหญ่ขึ้น หรือในบางโครงการไม่มีห้องครัวมาให้จึงต้องการที่จะต่อเติมครัวนั้น  ในการก่อสร้างจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของอาคาร”   ซึ่งในการก่อสร้างนั้นการทรุดตัวของอาคารจะขึ้นอยู่กับสภาพดิน เช่น  กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีสภาพดินเป็นดินชั้นอ่อนจึงจำเป็นจะต้องใช้เสาเข็มช่วยรับน้ำหนัก ซึ่งในโครงการก่อสร้างโดยมากจะทำการเจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Log)เพื่อกำหนดความยาวของเสาเข็มก่อนแต่ในการต่อเติมครัวหรืออาคารขนาดเล็กนั้นหากจะเจาะสำรวจดินก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย