หน้าเว็บ

เสียงก้องในห้อง แก้ไขอย่างไรดีนะ?
เชื่อว่าหลายๆ ท่าน น่าจะเคยเจอปัญหากับเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นภายในห้องของเราซึ่งการเกิดเสียงก้องหรือเสียงสะท้อนนั้น มีสาเหตุอยู่ 2 สาเหตุหลักคือ

1. ผิวผนังห้องที่อยู่ตรงข้ามกันขนานกัน จะสังเกตได้ว่า หากห้องโล่งเสียงจะก้องมาก เพราะไม่มีสิ่งของมาช่วยดูดซับเสียง ทำให้เสียงสะท้อนผนังกลับไปมาที่มุมเดิม

2. วัสดุต่าง ๆ ภายในห้อง เช่น เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ที่มีผิว “เรียบและแข็ง” เช่น ผนัง ฝ้า โต๊ะ สิ่งของเหล่านี้มีความสามารถในการดูดซับเสียงแตกต่างกัน หากเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อยู่มีลักษณะเรียบและแข็ง ก็จะดูดซับเสียงได้ไม่เพียงพอ