หน้าเว็บ

เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ Precast ตอนที่ 2 โดย ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์


ในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ Precast ไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงรูปแบบต่างๆ ของการก่อสร้างในระบบสำเร็จรูปนอกเหนือจากความแตกต่างในเรื่องของรูปแบบการผลิตซึ่งมีทั้งแบบหล่อคอนกรีตที่หน้างานบริเวณก่อสร้างหรือหล่อภายในโรงงาน โดยหากแบ่งตามรูปแบบของการก่อสร้างแล้วจะสามารถแบ่งรูปแบบออกได้หลักๆ ดังนี้คือ

เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ Precast ตอนที่ 1 โดย ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์


เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ Precast
           วันนี้เราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบสำเร็จรูป (Precast) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ที่นำเอาชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปมาประกอบหรือติดตั้งเป็นชิ้นงานหรือเป็นบ้าน หลักการสำคัญของบ้านพรีคาสท์คือไม่มีเสาและคาน แต่เป็นระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนักแทนซึ่งผนังสำเร็จรูปก็ผลิตด้วยวิธีที่แตกต่างกันบางรายเป็นผนังคอน กรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปธรรมดา บางรายเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปแบบแซนด์วิช เว้นช่องไว้สำหรับเทคอนกรีตเชื่อม เป็นต้น
          ระบบพรีคาสท์ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการก่อสร้างและนิยมนำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสำเร็จรูปเนื่องจากมีความคงทนแข็งแรง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ป้องกันความร้อน ลดต้นทุนการก่อสร้างและแรงงาน สามารถสร้างได้เสร็จในเวลาอันรวดเร็วและยังออกแบบบ้านให้มีความสวยงามตรงกับที่ลูกค้าต้องการได้อีกด้วย