หน้าเว็บ

พัดลมไอเย็น ทางเลือกของการดับร้อน


 


หน้าร้อนแบบนี้ คงไม่พ้นต้องหาทางลดอุณหภูมิทั้งร่างกายและจิตใจลง จะได้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกันครับ  แต่บางครั้งการลดอุณภูมิลงนั้นก็หมายถึงรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยทำความเย็นอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศ   และจะไปใช้แค่พัดลมซึ่งแม้จะมีราคาไม่แพงและใช้ไฟฟ้าไม่มาก แต่ก็ไม่สามารถช่วยลดความร้อนลงได้มาก อย่างที่ใจต้องการครับ นอกจากนั้นทั้งสองวิธียังมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ในการให้ความเย็นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดของพื้นที่ หรือว่าเรื่องว่าเป็นพื้นที่ภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร