หน้าเว็บ

เจาะเสาเข็ม เขาเจาะกันอย่างไรนะ?


 

เสาเข็ม เป็นส่วนที่ถือว่าสำคัญที่สุดของอาคาร ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักอาคารทั้งหมด ในการตอกเสาเข็มนั้นเราจะตอกลงไปถึงชั้นทราย เนื่องจากเป็นชั้นที่สามารถรับน้ำหนักได้ดีที่สุด ถ้าตอกไม่ถึงชั้นทรายในระยะยาวอาจทำให้บ้านหรืออาคารทรุดได้ นอกจากนี้ระยะห่างของเสาเข็มก็สำคัญเช่นกัน ปกติแล้วต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 3 เท่าของขนาดความกว้างหรือเส้นผ่านศุนย์กลางของเสาเข็ม เพื่อไม่ให้แรงระหว่างดินกับเสาเข็มถูกรบกวนทำให้ความสามารถในการรับน้ำหนักลดน้อยลง ประเภทของเสาเข็มนั้นมีอยู่หลายประเภทขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ ได้แก่