หน้าเว็บ

เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ Precast ตอนที่ 2 โดย ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์


ในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ Precast ไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงรูปแบบต่างๆ ของการก่อสร้างในระบบสำเร็จรูปนอกเหนือจากความแตกต่างในเรื่องของรูปแบบการผลิตซึ่งมีทั้งแบบหล่อคอนกรีตที่หน้างานบริเวณก่อสร้างหรือหล่อภายในโรงงาน โดยหากแบ่งตามรูปแบบของการก่อสร้างแล้วจะสามารถแบ่งรูปแบบออกได้หลักๆ ดังนี้คือ

รูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบโครง

1. ระบบโครง (Skeleton System)
เป็นระบบโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นโครงยึดต่อกันของส่วนเสาและคาน ทางเทคนิคเรียกลักษณะการยึดต่อกันแบบนี้ว่า "โครงสร้างแบบเฟรม" โดยจะแยกออกเป็นส่วนประกอบสำเร็จรูป เสา และคาน ทำให้ง่ายต่อการขนส่ง นิยมใช้ในการก่อสร้างที่จอดรถ สะพาน โกดัง อาคารทางอุตสาหกรรม สนามกีฬาและอื่นๆ ที่เน้นโครงสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งรูปแบบการก่อสร้างแบบนี้จะใช้เวลาและแรงงานน้อย ลดวัสดุสิ้นเปลือง และสามารถควบคุมคุณภาพได้ง่ายไม่ว่าโครงการนั้นจะมีจำนวนเท่าใด

รูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบแผ่น

2. ระบบแผ่น (Panel System)
มีทั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปและแผ่นผนังสำเร็จรูป ซึ่งการก่อสร้างด้วยระบบแผ่นนี้เป็นระบบที่ได้รับความนิยมในอาคารสำเร็จรูปแบบเต็มรูปแบบ การใช้ระบบแผ่นทำให้การติดตั้งรวดเร็วกว่าระบบโครงสำเร็จรูปในแบบแรกเป็นอย่างมาก ซึ่งผนังสำเร็จรูปเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างไปด้วย และระบบนี้มักนิยมใช้ในอาคารประเภท ที่พักอาศัย สำนักงาน โรงงาน โรงแรม และอื่นๆ ที่มีการถ่ายแรงเป็นระบบไม่ต้องการช่วงระยะโครงสร้างที่ยาวนัก

รูปแบบการก่อสร้างด้วยระบบกล่อง

3. ระบบกล่อง (Box System)
 ระบบนี้จะประกอบด้วยพื้นรวมกับผนังเป็นชิ้นสำเร็จ อาจจะตกแต่งสำเร็จจากโรงงานเลย รวมทั้งยังมีระบบท่อ หรือเฟอร์นิเจอร์ติดพร้อมมาด้วย ระบบสำเร็จรูปนี้มักประสบปัญหาในการออกแบบหรือการวางผังประโยชน์ใช้สอยอาคาร เพราะช่องเปิดและการเชื่อมต่อของแต่ละส่วนจะถูกจำกัดจึงเป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานต่ำที่สุด แต่จะใช้คนงานในที่ก่อสร้างน้อยกว่ารูปแบบอื่น เหมาะสำหรับที่พักอาศัยขนาดเล็ก เช่น หอพัก, ห้องน้ำ

4. ระบบผสม (Mixed System)
เป็นระบบที่ก่อสร้างโดยใช้ระบบต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นรวมกัน เนื่องจากแต่ละระบบมีข้อดีและเสียแตกต่างกันไป รวมทั้งการก่อสร้างแบบเดิมและระบบสำเร็จสามารถนำมาประกอบเป็นระบบผสมได้ อาจจะใช้ระบบโครงสำหรับบางส่วน ระบบแผ่นกับอีกส่วน หรือระบบก่อสร้างธรรมดาในอีกส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง ซึ่งในปัจจุบันเกิดการผสมผสานหลายๆประโยชน์ใช้สอยในแต่ละอาคาร ทำให้ระบบสำเร็จรูปแบบผสมนี้มีความเหมาะสมมากขึ้น
ทุกคนคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปในระบต่างๆกันแล้วนะคะ สามารถติดตามสาระน่ารู้ต่างๆ ได้ใหม่ในตอนหน้า ขอบคุณค่ะ

1 ความคิดเห็น:

COiiON กล่าวว่า...

ขออนุญาตแอดมินครับ
รับเดินท่อpp-rติดตั้งท่อน้ำร้อน คลิ๊กเลยครับ

โพสต์ความคิดเห็น