หน้าเว็บ

กระเบื้องแตก กระเบื้องระเบิด กระเบื้องปูด ปัญหาปวดหัวที่ป้องกันได้


ปัญหาเรื่องกระเบื้องแตก กระเบื้องปูดร้าว จริงๆ เป็นปัญหาที่เกิดได้ตลอดเวลา  แต่เมื่อช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมา ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการรายงานถึงปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้ง

ปัญหาการแตกร้าวในกรณีนี้ เกิดจากอุณหภฺมิที่ลดลง ทำให้การยืด หดตัวของ กระเบื้องและคอนกรีต เกิดขึ้น แต่การยืดหดตัวของวัสดุทั้งสองอย่างนี้ เกิดในอัตราที่ไม่เท่ากัน ทำให้ เกิดการดึงรั้งกัน และเกิดการกรณีกระเบื้องหลุดร่อน กระเบื้องระเบิด หรือปูดได้  พบมากในกระเบื้องแผ่นใหญ่มากกว่ากระเบื้องแผ่นเล็ก

สำหรับกระเบื้องที่ เกิดปัญหาเหล่านี้ มักเกิดในกรณีที่

1. กระเบื้องปูชน ชิดกันมากเกินไป ไม่มีช่องว่างให้หด หรือขยายตัวได้


ปัญหากระเบื้องร้าว กระเบื้องปูด2. เกิดจากกรณีใช้การปูกระเบื้องแบบ ปูซาลาเปา คือไม่มี การโป้ว ให้เต็มพื้นที่กระเบื้อง ทำให้การยึดเกาะระหว่างกระเบื้อง กับ ผิวคอนกรีต ไม่ดี วิธีแก้ไข คือให้ใช้ปูนกาว ที่เป็นปูนซีเมนต์ผสมสารเกาะยึดพิเศษ หรือการปูกระเบื้องแบบเปียก คือช่างจะทาปูนเต็มแผ่น ทำให้มีช่องว่างน้อยลงยึดติดได้ดีขึ้นและลดปัญหาการหลุดร่อน หรือระเบิด


ก่อนการแก้ไขกระเบื้องที่แตกร้าวด้วยการปูกระเบื้องใหม่นั้น ควรสำรวจพื้นคอนกรีตใต้กระเบื้อง ที่ปูทับอยู่นั้นด้วยว่ามีรอยร้าวหรือไม่  (ซึ่งปกติจะไม่มี เพราะกระเบื้องระเบิดจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง) ถ้าไม่มีรอยร้าว ก็ปูกระเบื้องทับได้เลย  แต่ถ้ามีรอยร้าวก็ต้องทำการสำรวจเพิ่มเติมต่อไปว่า มีปัญหาทางโครงสร้างหรือไม่ครับ

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น