หน้าเว็บ

ฉนวนหุ้มท่อแอร์ สิ่งจำเป็นที่หลายคนมองข้าม


พลังงานความร้อน นับได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต แต่ด้วยอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้พลังงานต่างๆ ถูกใช้ไปในปริมาณมหาศาล  ดังนั้นการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะช่วยประหยัดพลังงาน จึงได้คิดค้นผลิตฉนวนยางแอร์โรเฟลกซ์ นวัตกรรมฉนวนยางปรับอากาศทุกประเภท หุ้มท่อน้ำเย็นของเครื่องปรับอากาศแบบ Chilled water cooling system และหุ้มท่อแก๊สฟรีออนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของฉนวนยาง ที่ผลิตจากยางอีลาสโตเมอร์ชนิดพิเศษ (EPDM) ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ  และคงที่ยาวนานตลอดอายุการใช้งาน ค่าการดูดซึมน้ำต่ำและค่าการแทรกซึมของไอน้ำหรือความชื้นจากบรรยากาศต่ำมาก จึงมีความคงทนในทุกสภาวะอากาศ  และยังลดการสูญเสียความเย็นและป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ รวมถึงท่อน้ำร้อนที่ AEROFLEX สามารถช่วยลดการสูญเสียความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม อันนำไปสู่การช่วยประหยัดพลังงาน

และด้วยการออกแบบ การผลิตฉนวนยาง AEROFLEX ที่คำนึงถึงการนำไปใช้ในโครงสร้างอาคารและที่พัก ทำให้ ฉนวนยาง AEROFLEX มีคุณสมบัติพิเศษทางวิศกรรม เช่น มีความยืดหยุ่นสูง  สามารถโค้งงอไปตามลักษณะท่อต่างๆได้เป็นอย่างดี ง่ายต่อการติดตั้ง และยังให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย ด้วยการเลือกใช้สารเคมีที่มีคุณสมบัติดับไฟได้เอง ไม่เป็นเชื้อเพลิง ก่อควันน้อย ไม่ก่อให้เกิดควันพิษไซยาไนต์ ซึ่งเป็นสารพิษที่ทำให้ผู้สูดดมเสียชีวิตทันทีที่เกิดอัคคีภัย และไม่มีสารไนโตรซามีน ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง

จากความมุ่งมั่นตั้งใจของเรา ทำให้ฉนวนยาง AEROFLEX สามารถใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยนี่เองที่ทำให้ ฉนวนยาง AEROFLEX ได้รับความเชื่อมั่นจากโครงการก่อสร้างหลายโครงการไม่ว่าจะเป็น โรงแรม  โรงพยาบาล  สำนักงาน  ศูนย์การค้า  สนามบินนานาชาติ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  รวมทั้งได้รับ ซึ่งได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม  มอก.  และสถาบันสิ่งแวดล้อม ในโครงการอาคารเขียว  หรือ Green Building   และมีตัวแทนจำหน่ายกว่าร้อยประเทศทั่วโลก

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น