หน้าเว็บ

ทำไมต้องบ่มคอนกรีต

โครงสร้างของอาคารส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้น เรายังนิยมการก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก เราจะพบเห็นการเทคอนกรีตได้บ่อยๆ ซึ่งหลังจากที่เทคอนกรีตแล้ว เราก็จะเห็นการเอาน้ำมาฉีด หรือเอากระสอบมาคลุมแล้วเอาน้ำมาพรม เราก็อาจจะสงสัยว่ากระบวนการนี้ทำไปทำไมมันคืออะไร  ซึ่งสามารถอธิบายได้ง่ายๆ ดังนี้คือ

คอนกรีตนั้น เกิดจากหิน และทราย มาผสมรวมกัน โดยมีซีเมนต์เป็นตัวประสาน  ซึ่งกระบวนการแข็งตัวของคอนกรีตนั้น เกิดจากปฎิกิริยาเคมี ของสารประกอบหลายอย่างที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอน แต่ถ้าจะทำให้มันง่ายๆ ก็คือ  ซีเมนต์มีองค์ประกอบหลักก็คือ แคลเซียม (Ca)  ซึ่ง แคลเซียมอยู่ในหลายองค์ประกอบ  แต่กระบวนการเคมี สารประกอบของแคลเซียม บวกกับน้ำ ก็จะเกิด ความร้อนขึ้นมา
(แบบเดียวกับ CaO + H2O  --->>  Ca(OH)2 + ความร้อน)ซึ่งระหว่างที่คอนกรีตแข็งตัวนั้นเอง ก็เกิดความร้อนขึ้นมา กระบวนการแข็งตัวนี้เอง เรียกว่า "Hydration"กระบวนการแข็งตัว และทำให้มีกำลังอัดและความทนทานเพิ่มขึ้นนั้น จะดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆ ตราบใดที่ยังมีน้ำ (H2O) หรือความชื้นอยู่ในคอนกรีตนั้นเอง

ถ้าเราปล่อยให้คอนกรีตแห้งเอง โดยไม่รักษาความชื้นไว้ คอนกรีตก็จะไม่ได้กำลังอัด ตามที่ตั้งใจออกแบบเอาไว้ และส่งผลถืงความพรุน และความทนทานของโครงสร้างนั้น ในระยะยาวนั่นเอง

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น