หน้าเว็บ

ตอนที่ 1 การต่อเติมครัวบ้าน


เมื่อ ท่านทั้งหลายซื้อบ้านตามโครงการส่วนมากมักจะมีความต้องการมีครัวที่ใหญ่ขึ้น หรือในบางโครงการไม่มีห้องครัวมาให้จึงต้องการที่จะต่อเติมครัวนั้น  ในการก่อสร้างจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของอาคาร”   ซึ่งในการก่อสร้างนั้นการทรุดตัวของอาคารจะขึ้นอยู่กับสภาพดิน เช่น  กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีสภาพดินเป็นดินชั้นอ่อนจึงจำเป็นจะต้องใช้เสาเข็มช่วยรับน้ำหนัก ซึ่งในโครงการก่อสร้างโดยมากจะทำการเจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Log)เพื่อกำหนดความยาวของเสาเข็มก่อนแต่ในการต่อเติมครัวหรืออาคารขนาดเล็กนั้นหากจะเจาะสำรวจดินก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย


ตารางที่ 1 แสดงกำลังแบกทานปลอดภัยของดินกรณีไม่มีผลทดสอบฯตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 .. 2527

ประเภทดิน
กำลังแบกทานปลอดภัย ตัน/ตารางเมตร
ดินอ่อนหรือดินถมไว้แน่นตัวเต็มที่
2
ดินปานกลางหรือทรายร่วน
5
ดินแน่นหรือทรายแน่น
10
กรวดหรือดินดาน
20
หินดินดาน
25
หินปูนหรือหินทราย
30
หินอัคนีที่ยังไม่แปรสภาพ
100

                จากข้อมูลตามตารางดังกล่าว จะพบว่าดินในกรุงเทพฯนั้นเป็นดินชั้นอ่อนซึ่งมีความสามารถในการรับกำลังได้ น้อยมากจึงต้องมีเสาเข็มมาเป็นตัวช่วยในการรับกำลัง   ส่วนต่างจังหวัดบางพื้นที่ดินนั้นเป็นดินแข็งจึงทำเป็นฐานรากแผ่โดยไม่ต้อง มีเสาเข็มได้

              ดังนั้นการต่อเติมส่วนครัว หรืออาคารอื่นๆที่มีอาคารเก่าอยู่จึงควรมีการแยกรอยต่อ (Joint) จากกันเพื่อป้องกันการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของอาคาร

ภาพแสดงรอยร้าวจากการทรุดเมื่อไม่ทำการแยกรอยต่อ (Joint)

        สาเหตุรอยร้าว

                          รอยร้าวในกรณีนี้เกิดจาก อาคารเดิมนั้นเป็นการก่อสร้างโดยมีการใช้เสาเข็มขนาดที่  ยาวปลายเสาเข็มนั้นจิกไปถึงชั้นดินที่แข็งแรง(End Bearing)และยังมีแรงฝืดของดิน(Skin Friction)ช่วยอีกจึงเกิดการทรุดตัวที่น้อย  แต่เมื่อทำการต่อเติมนั้นใช้เสาเข็มที่สั้นซึ่ง เสาเข็มสั้นนั้น ใช้แรงฝืดของดินเป็นตัวพยุงจึงมีการทรุดตัวที่มากกว่า จึงเกิดรอยร้าวจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของอาคาร

      แนวทางการป้องกัน


                       

 แนวทางการป้องกันโดยการแยกรอยต่อโครงสร้างออกจากกันให้เป็นอิสระ ไม่มีกันเชื่อมต่อกันและทำการเว้นรอยต่อให้ห่างกัน 1-2 ซม. และใช้วัสดุที่มีการยืดหยุ่นได้ปิดกั้นระหว่างรอยต่ออาคารเช่น โฟม กระดาษชานอ้อย แล้วจึงยาวแนวปิดทับด้วยซิลิโคน  เพียงเท่านี้อาคารหรือครัวของท่านก็จะไม่พบการรอยร้าวจากการทรุดตัว


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.facebook.com/WhiteEngineer


2 ความคิดเห็น:

ดูแลผู้สุงอายุุและพี่เลี้ยงเด็ก กล่าวว่า...

ฝากผลงานด้วยครับ ช่างหญ่ 0816662131

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=771003216681197580#editor/target=post;postID=8261786104773502517

ดูแลผู้สุงอายุุและพี่เลี้ยงเด็ก กล่าวว่า...

ฝากผลงานด้วยครับ ช่างหญ่ 0816662131

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=771003216681197580#editor/target=post;postID=8261786104773502517

โพสต์ความคิดเห็น