หน้าเว็บ

ถอดรหัสการบริหารโครงการ ตอนที่ 3 : เส้นทางสู่เป้าหมายโครงการ


          เมื่อเรารู้เป้าหมายของโครงการกันแล้ว เราก็ต้องกำหนดเส้นทางสู่เป้าหมายของโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการที่ตั้งขึ้น ซึ่งคุณประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวไว้ว่าเส้นทางสู่เป้าหมายของโครงการ ต้องผ่านขั้นตอนสำคัญ 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. คิดโครงการ (Desire to Build) เมื่อเริ่มคิดโครงการต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่า จะทำอะไร มีเป้าหมายอย่างไร แล้วศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการว่าเป็นไปได้หรือไม่ ผลตอบแทนเป็นอย่างไร จุดคุ้มทุนอยู่ที่ไหน กี่ปีคุ้มทุน ถ้าคุ้มก็ทำ ถ้าไม่คุ้มก็เปลี่ยน หรือ ยุติโครงการ

2. ตัดสินใจ (Decision to Build) เมื่อตัดสินใจทำแล้ว ต้องมีผู้บริหารโครงการ (PM) มาช่วยวางแผนโครงการ จัดระบบงาน จัดรูปแบบบริหารโครงการ ช่วงนี้ต้องจัดหาผู้ออกแบบมาทำแบบหลายๆทางเลือกให้ตรงกับ Program ที่ต้องการ แล้วเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

3. อนุมัติ โดยเลือกทางเลือกที่เห็นว่าดีที่สุด ทำแบบรายละเอียด แล้วประกวดราคา


4. ยื่นซองประกวดราคา แล้ววิเคราะห์/ ต่อรอง และตกลงราคา

5. ลงนามสัญญา เพื่อก่อสร้าง ควบคุมและบริหารงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ทดสอบระบบ แก้ไข เก็บงาน แล้วส่งมอบ

6. รับมอบงาน ปรับแต่งงานเพื่อส่งมอบ ซึ่งเมื่อเจ้าของงานรับมอบแล้ว ผู้ดำเนินการก่อสร้างยังคงรับผิดชอบประกันความชำรุดบกพร่องของงานอยู่จนสิ้นสุดสัญญา

7. สิ้นสุดสัญญา


 
เส้นทางสู่เป้าหมายโครงการ โดย คุณประสงค์ ธาราไชย


Flow แสดงเส้นทางสู่เป้าหมาย

ติดตามซีรี่ย์ถอดรหัสการบริหารโครงการได้ในตอนต่อไปค่ะ


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น