หน้าเว็บ

เชื้อราบนผนัง จากสาเหตุของอุณหภูมิที่แตกต่างกัน


เรื่องเชื้อราบนผนัง หรือปัญหาคราบน้ำหยดที่ผนัง ปัญหากวนใจคนรักบ้าน อาจเกิดได้จากสาเหตุของความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของห้องที่อยู่ติดกัน ซึ่งถ้าด้านหนึ่งเป็นห้องเย็น ห้อง server ที่ต้องมีอุณหภูมิต่ำอยู่เสมอ  จะทำให้ผนังอีกด้านหนึ่งของห้องที่มีอุณหภูมิสูงกว่า เกิดหยดน้ำ ทำให้ผนังเสีย หรืออาจทำให้เกิดเชื้อราได้ คล้ายๆ กับเวลาที่ขับรถยนต์แล้วเกิดฝ้าบนกระจกนั่นเองครับ

วิธีการแก้ไข คือ การทำผนังเสริมโฟม เนื่องจากโฟมเป็นวัสุดที่เป็นฉนวน ทำให้ลดความต่างของอุณหภูมิที่มาถึงผิวของผนังได้ และจะไม่เกิดปัญหาคราบน้ำที่กำแพงและเชื้อราก็จะไม่เกิดครับ


ปัญหาเชื้อราบนผนังจากความต่างของอุณหภูมิห้อง

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น