หน้าเว็บ

น้ำท่วม เขาว่าดีกว่าฝนแล้ง พี่ว่าน้ำแห้ง ให้ฝนแล้ง เสียยังดีกว่า จริงหรือ? ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ


ปัญหา เรื่องเกี่ยวกับ น้ำ

เราต้องมีน้ำเพียงพอเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร เป็นหลัก นั่นคือวัตถุประสงค์ที่เรามีเขื่อนต่างๆในประเทศ  โดยวัตถุประสงค์ ของน้ำในเขื่อนนั้น มีเพื่อใช้ในการ

1. อุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์
2. น้ำสำหรับใช้ในการ อุตสาหกรรม
3. ปล่อยลงไปในแม่น้ำลำคลอง เพื่อไล่น้ำเค็ม รักษาความสะอาดในแม่น้ำ
4. เพื่อการเกษตรกรรม   ( ใช้น้ำ 70% ของน้ำที่ปล่อยจากเชื่อนทั้งหมด)   โดยเฉพาะการปลูกข้าว ใช้น้ำ ราว 1000 ลูกบาศก์เมตร ต่อไร่

น้ำในเขื่อนถูกใช้ทำอะไรบ้าง


ทำไมน้ำไม่เพียงพอ

เนื่องจากในปัจจุบัน ประชากรเพิ่มมากขึ้น ปริมาณการใช้น้ำมากขึ้น  และ ประชากรจำนวนหนึ่ง ไปตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ใช้กักเก็บน้ำเดิม  หรือบางส่วน ก็ตั้งรกราก ในพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่ที่ใช้ระบายน้ำแต่เดิม  ทำให้ บ้างก็ประสบปัญหาน้ำท่วม เพราะไปอยู่อาศัยในพื้นที่ระบายน้ำ

ทำไมน้ำแล้ง แล้วเขต กทม. ยังน้ำท่วม

1. เป็นเรื่องของ การระบายน้ำ ที่ท่อระบายน้ำฝน ทั่วๆไปในกทม. ระบายน้ำได้ 60 มิลิเมตร ต่อชั่วโมง ถ้าฝนที่ตกมีปริมาณ มากกว่านั้น เช่น 100 มิลิแมตร ต่อชั่วโมง ก็จะเกิดการระบายไม่ทัน และเกิดการท่วมขังได้
2. กรุงเทพ เป็นพื้นที่ ราบ  และหลายพื้นที่เป็น แอ่ง การที่จะให้น้ำไหลลงทะเลได้นั้น  หลายๆจุดต้องใช้เครื่องสูบน้ำช่วย  เพราะน้ำไม่สามารถไหลไปเอง ได้ทั้งหมด  ซึ่งหลายจุดบริเวณที่มีเครื่องสูบน้ำอยู่นั้น ก็มีขยะไปอุดตัน รวมทั้งอุปกรณ์ไม่ทันสมัย ไม่เพียงพอ และขาดการซ่อมบำรุง
3. อุโมงค์ระบายน้ำ (อุโมงค์ยักษ์) ยังทำไม่เสร็จครบ ครอบคลุมทุกพื่นที่ของกรุงเทพ ทำให้หลายพื้นที่ยังมีโอกาสที่จะน้ำท่วมต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น