หน้าเว็บ

ถอดรหัสการบริหารโครงการ ตอนที่ 2: เป้าหมายการบริหารโครงการ (GOAL)


      สวัสดีค่ะวันนี้ถอดรหัสบริหารโครงการ ตอนที่ 2 จะพามารู้จักกับเป้าหมายการบริหารโครงการกัน
     ในแต่ละโครงการจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุดงาน ซึ่งจะแตกต่างจากการทำงานธุรกิจทั่วไปที่มีลักษณะงานที่มีรูปแบบการทำงานที่แน่นอน 

      คุณประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงเป้าหมายในการบริหารโครงการ ดังนี้

เป้าหมายการบริหารโครงการ


Q   Quality        =   คุณภาพ
T   Time           =   เวลา
C   Cost            =   ต้นทุน
R   Resources    =   ทรัพยากร
R   Risk             =   ความเสี่ยง


กรอบการทำงาน

กรอบใน    >      S    =   Safety
                       H    =   Health
                       E    =   Environment

กรอบนอก  >      L    =  Law
                       CP  =  Code of Practice
                       CE  =  Customer Expectation

 
เป้าหมายการบริหารโครงการ โดย คุณประสงค์ ธาราไชย

ติดตามซีรี่ย์ถอดรหัสการบริหารโครงการได้ในตอนต่อไปค่ะ


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น