หน้าเว็บ

พลังงานชีวมวลคืออะไร พลังงานชีวภาพ คืออะไร ทั้งสองอย่างแตกต่างกันอย่างไร


พลังงานที่เราใช้อยู่ในโลกทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ล้วนเป็นพลังงานที่เกิดจากการสะสมและแปลงสภาพของพลังงานจากแสงอาทิตย์ เช่นถ่านหิน ก็เกิดจากการสะสมของตะกอนซากพืชดึกดำบรรพ์ เป็นเวลาหลายล้านปี ซึ่งพืชเหล่านั้นก็สะสมพลังงานจากดวงอาทิตย์โดยกระบวนการ Photosynthesis

พลังงานจากแหล่งพลังงานที่สะสมอยู่ในโลกนั้น หากใช้ไปก็ย่อมมีแต่วันหมดไป หรืออยู่ในพื้นที่ที่สามารถขุดหานำมาใช้ได้ยากขึ้นเรื่อยๆ

ในช่วงของเวลาที่พลังงานจากถ่านหินและน้ำมันมีราคาสูง  พลังงานทางเลือกก็ได้รับความนิยมมากขึ้น และมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นด้วย  พลังงานทางเลือกที่เป็นที่นิยมเหล่านี้ ก็ได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากพืช เป็นต้น

พลังงานที่ได้มาจากพืชและของเหลือทางอุตสาหกรรม ก็สามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้เช่นกัน  โดยเราเรียกว่า พลังงานชีวภาพ ( Biogas) และพลังงานชีวมวล ( Biomass)  และชื่อของพลังงานทางเลือกทั้งสองแบบนี้ก็พาให้สับสนได้เหมือนกัน

พลังงานชีวมวล (ฺBiomass) นั้นหมายถึง พลังงานที่เกิดจากการนำสารอินทรีย์ทุกรูปแบบ ที่เก็บกักพลังงานจากธรรมชาติได้ ทั้งนี้ไม่นับรวมถึงที่กลายเป็นซากฟอสซิลไปแล้ว มาเผาเพื่อให้ความร้อน ที่ทำให้เกิดไอน้ำ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า

โดยมากสารอินทรย์ที่เรามักนำมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบนี้  ได้แก่ กากมันสำปะหลัง ซังข้าวโพด กระลามะพร้าว กากหญ้าเนเปียร์ เป็นต้น

ส่วนพลังงานชีวภาพ ( Bio gas ) นั้นหมายถึง การนำสารอินทรีย์ ไปหมัก เพื่อให้เกิดก๊าซจากการหมักขึ้นมา  แล้วค่อยนำก๊าซที่ได้ไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งก๊าซที่ได้จากกระบวนการหมักนี้ จะได้ก๊าซ มีเทนที่ประมาณ 50-70% ของก๊าซที่ได้ และที่เหลือได้เป็น คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นๆ แต่ก็เพียงพอที่จะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  ซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีนี้ โดยมากทำโดยการดัดแปลงโรงไฟฟ้าที่แต่เดิมผลิตอยู่ด้วยการใช้น้ำมันเตา ซึ่งมีต้นทุนที่สูงกว่า

พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล


จะเห็นได้ว่า พลังงานจากไฟฟ้าชีวภาพ และชีวมวลนั้น เป็นพลังงานไฟฟ้าที่ ไม่หมดไป เหมือนพลังงานจากที่ได้จากการนำฟอสซิลไปผลิตพลังงาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พลังงานส่วนใหญ่ที่ผลิตได้เพื่อใช้ในปัจจุบันก็ยังมาจากพลังงานจากแหล่งฟอสซิลอยู่ดี  เพราะพลังงานจากแหล่งทางเลือก ยังไม่สามารถผลิตได้ในจำนวนมากๆ ได้เหมือนกับพลังงานจากแหล่งหลัก

สำหรับในประเทศไทยนั้น แผนพัฒนาพลังงานฉบับใหม่ได้วางเป้าให้ผลิตพลังงานจากพืชพลังงานให้ได้มีกำลังการผลิต 650 เมกาวัตต์ ต่อปี ซึ่งถ้านับจากจำนวนโรงฟ้าที่ผลิตพลังงานจากพืชพลังงานในปัจจุบันแล้ว คาดว่าในอนาคตประเทศไทยเรายังมีโอกาสที่จะมีโรงไฟฟ้าจากพืชพลังงานนี้เพิ่มขึ้นอีกพอสมควร

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น