หน้าเว็บ

ไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ตอนที่ 2: ข้อควรปฏิบัติเบื้องต้น ก่อนการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านอย่างปลอดภัย    ไฟฟ้านั้นมีประโยชน์อย่างมากมายก็จริงแต่ในเวลาเดียวกัน ก็มีอันตรายอย่างมากจนถึงแก่ชีวิตได้ ถ้าใช้ผิดวิธี ดังนั้นข้อควรปฏิบัติเบื้องต้น ก่อนการใช้ไฟฟ้าดังนี้

1. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานต่างๆ เช่น มอก., IEC เป็นต้น
ตัวอย่างหลอดไฟฟ้าที่ได้การรับรอง
จากมาตรฐานต่างๆ

2. การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามกฎหรือมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของ วสท. หรือ การไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้าชนิดที่ใช้ภายในอาคาร (สาย IEC-01 (สาย THW เดิม) ควรเดินร้อยในท่อ, สาย VAF หรือสายตีกิ๊บห้ามเดินในท่อ เป็นต้น) ห้ามนำไปใช้เดินนอกอาคาร เพราะสะภาพอากาศและแสงแดดจะทำให้ฉนวนแตกกรอบและชำรุดง่ายส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลงด้วย
ตัวอย่างการเดินสาย VAF หรือสายตีกิ๊ฟ และการเดินสายไฟฟ้าแบบร้อยท่อ

3. อุปกรณ์ ปลั๊ก สวิทซ์ ที่ติดตั้งในที่เปียกชื้น หรือมีโอกาสโดนน้ำได้ ควรเป็นชนิดมีฝาหรือกล่องครอบกันน้ำได้
ตัวอย่างปลั๊กไฟฟ้าที่มีฝากล่องครอบ

4. วงจรย่อย หรือเบรกเกอร์ย่อยในตู้โหลดไฟฟ้า ควรแยกวงจรตามประเภทของอุปกรณ์หรือการใช้งาน เช่น วงจรแสงสว่าง วงจรปลั๊ก วรจรเครื่องทำน้ำอุ่น หรือวงจรเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อให้ง่ายกับการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง
ตัวอย่างการแยกวงจรย่อยเพื่อให้ง่ายกัยการดูแลและซ่อมบำรุง

5. ระบบไฟฟ้าต้องมีระบบสายดินที่ดีและถูกต้องตามมาตรฐาน เบื่องต้นเราสามารถสอบถาม หรือขอคำแนะนำ  จากการไฟฟ้าที่ใกล้บ้านท่านได้ 
 
ตัวอย่างภาพการติดตั้งสายดิน
(ขอบคุณภาพจาก electric4u.blogspot.com)

6. วงจรปลั๊ก วงจรเครื่องทำน้ำอุ่น หรือวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราหรือคนในบ้านมีโอกาสสัมผัสได้ง่ายควรติดตั้งเบรกเกอร์ ชนิดที่สามารถปลดวงจรได้เมื่อมีกระแสรั่วลงดิน หรือที่เรียกกันว่า Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ่น
Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)
(ขอบคุณภาพจาก www.pantip.com)

7. การเดินสายไฟฟ้า อาจเดินแบบร้อยในท่อ หรือเดินสายตีกิ๊บ ก็ได้ ตามที่ท่านสะดวก และงบประมาณที่ท่านมี
การเดินสายไฟฟ้าแบบร้อยในท่อ

8. ก่อนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ต้องอ่านและศึกษาคู่มือแนะนำการใช้งาน ให้เข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประโยชน์ และความปลอดภัยสูงสุด

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น