หน้าเว็บ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าภายในบ้าน ตอนที่ 3: การตรวจสอบเบื้องต้นช่วงก่อสร้างหรือระหว่างติดตั้ง


หากจำเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เราจำเป็นต้องคำนึงถึงอะไรกันบ้าง

การตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างการติดตั้ง ต้องดูอะไรบ้าง
1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตรงตามที่ต้องการ และมีมาตรฐานรับรอง เช่น มอก.
ตัวอย่างหลอดไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายรับรองต่างๆ
2. เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับคนในบ้านมากที่สุด เช่น กรณีในบ้านมีเด็ก ปลั๊กที่เลือกใช้ควรเป็นรุ่นที่มีฝาปิดรูเสียบกันเด็กไปแหย่เล่น เป็นต้น
ปลั๊กไฟควรมีฝาครอบเพื่อป้องกันเด็กเล่น
3. ตรวจเช็คหรือกำหนดตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งาน เช่น ตู้โหลดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และปลอดภัยกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงคนในบ้าน เช่น เด็ก คนแก่ เป็นหลัก
จัดวางตู้โหลดไฟฟ้าในตำแหน่งที่สะดวกและปลอดภัยกับการใช้งาน
4. ตรวจสอบการติดตั้ง สายไฟฟ้า ชนิด และขนาดสายไฟ ติดตั้งถูกต้องตามแบบหรือมาตรฐานหรือไม่ เช่น  สายไฟ ชนิด VAF หรือสายตีกิ๊บห้ามเดินร้อยในท่อ ส่วนขนาดกระแสของสายไฟฟ้านั้น สามารถหาดูได้ตามตารางขนาดกระแสของสายไฟ โดยมีหลักว่า ขนาดกระแสที่สายไฟรับได้ ในแต่ละวงจรต้องมากกว่าขนาดกระแสที่เบรกเกอร์ในวงจรนั้นรับได้ เพื่อให้เบรกเกอร์ปลดวงจรก่อนที่สายไฟจะไหม้หรือเกิดความเสียหาย
สายไฟชนิด VAF ห้ามเดินร้อยในท่อ
5. ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การเดินท่อ และสายไฟฟ้า ติดตั้งเรียบร้อยสวยงาม ปลอดภัยดีหรือไม่ 
ตรวจสอบการเดินสายไฟและ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อยสวยงาม

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น