หน้าเว็บ

วิธีลับคมเป็น "วิศวกรเนื้อหอม"


     ในปี 2558 ทุกกลุ่มสายงาน "วิศวกร" ยังคงติดอันดับอาชีพที่สุดร้อนแรง ที่บริษัทต่างๆ มีการลงประกาศรับสมัครงานต่อเดือนประมาณ 26,031 อัตรา แต่ในความป็นจริงแล้วองค์กรกลับรับได้จริงเพียง 7,880 อัตราเท่านั้น นี่คือผลสำรวจของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ซึ่งชี้ถึงปัญหาดีมานด์ไม่สอดคล้องกับซัพพลาย แม้จะมีความต้องการบุคลากรในสายงานนี้จำนวนมาก ทว่ากลับพบข้อจำกัดตรงคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานกลับมีจำนวนน้อย

     "สุธิดา กาญจนกันติกุล" ผู้จัดการฝ่ายการตลาดกล่าวว่า แม้ผลสำรวจพบว่าในภาพรวมของตลาดกลุ่มสายงานวิศวกรในปีนี้ยังคงร้อนแรง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในไตรมาสแรก ยังคงไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากธรรมชาติของกลุ่มสายงานด้านวิศวกร จะฮอตสุดๆ คือจะเกิดสงครามแย่งชิงตัวกันสูงสุดในช่วงไตรมาสหลัง

     พูดถึงความต้องการแรงงานสายงานวิศวกรในปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี เธอบอกว่าคนในสายงานนี้ที่จะถูกหมายปอง หรือถูกดึงตัวไปทำงานต่างประเทศมากที่สุดส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มนักศึกษาจบปริญญาตรี ที่เริ่มทำงานได้ 3-4 ปี โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่า ที่กำลังเร่งพัฒนา และขยายความเจริญภายในประเทศ

"และวิศวกรไทย ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งที่ใครๆ ก็มีความต้องการ เนื่องจากขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพ มีฝีมือดี มีความใส่ใจในรายละเอียดการทำงาน ตลอดจนยังมีค่าแรงที่ถูกกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มสายงานวิศวกรของสิงคโปร์ที่มีเนื้องานเทียบเท่ากัน"

     สำหรับกลุ่มสายงานวิศวกรที่มีความต้องการจ้างงานที่สูงขึ้น และคาดว่าจะคึกคักมากๆ ในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ในปีนี้ ก็คือวิศวกรที่มีความเชียวชาญด้านพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ขณะที่กลุ่มสายงานวิศวกรที่เป็นที่ต้องการในประเทศไทย และต้องมีการดึงตัวบุคลากรมาจากต่างประเทศเข้ามา ก็คือ วิศวกรด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติ สาขาที่มีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง ก็คือ สาขา Mechanical, สาขา Logistic (มาแรงใน 3-5 ปีนี้) และสาขา Electrical รวมถึง Network Engineer เนื่องจากเป็นยุคแห่งดิจิตอล ดังนั้นการเลือกเข้าเรียนของนักศึกษาในสาขาต่างๆ มีความสำคัญที่ควรศึกษาตั้งแต่กอนเข้าเรียน เพราะส่งผลตั้งแต่การหางานทำไปถึงการเติบโตในสายงาน

     ปัจจุบันองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย จะใช้กลยุทธ์เข้าไปจองตัวนักศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับ Top 5 และเน้นเด็กเรียนเก่งที่เรียนในสาขาที่ต้องการโดยต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป "ความต้องการบุคลากรในสายงานนี้มีสูง แต่คนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมยังคงขาดแคลน ปัจจุบันนายจ้างต้องการแรงงานที่มีทักษะเชิงลึก รอบด้าน และมีประสบการณ์ในการทำงาน"

ซึ่งทักษะที่มีความต้องการสูงในกลุ่มสายงานวิศวกร
  • อันดับหนึ่ง ภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบัน เด็กเจนวาย มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษค่อนข้างดี แตกต่างจาก เจนเอ็กซ์ที่มีประสบการณ์ทำงานเชี่ยวชาญกว่า แต่ภาษาอังกฤษด้อยกว่า
  • อันดับสอง ทัศนคติในการทำงานที่ดี (ทักษะการสื่อสาร, มนุษย์สัมพันธ์ดี, ทีมเวิร์คที่ดี) ซึ่งเป็นธรรมดาที่หน่วยงานองค์กรย่อมต้องการบุคลากรที่ไม่เกี่ยงงาน ยอมรับการติ เพื่อนำไปแก้ไข
  • อันดับสาม ความชำนาญพิเศษ ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากเป็นที่ต้องการของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ดังนั้นควรมีการสร้างโปรไฟล์ตัวเอง ที่สามารถบอกได้ว่าตั้งแต่ทำงานมาประสบความสำเร็จในด้านใดบ้าง
  • อันดับสุดท้าย ทัศนคติที่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการรองรับสังคมการทำงานแบบใหม่ และเมื่อเปิดเออีซี
     ด้านนักเรียนสายอาชีพอย่าง ปวช.-ปวส. นั้นความต้องการในตลาดยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักเรียนอาชีวะหันมาเรียนปริญญาตรีทางสายวิศวกรรมศาสตร์มากขึ้น ทำให้มีทั้งความรู้และประสบการณ์ตรง สามารถทำงานได้ทันที

     "แต่หากเด็กเรียนจบปริญญาตรีสายวิศวกรรมศาสตร์จะเสียเปรียบด้านประสบการณ์ เพราะไม่ได้รับการฝึกฝนมาก่อนเหมือนสายอาชีพ เป็นสาเหตุให้แรงงานสายอาชีพของไทยมีความต้องการในตลาดสูง และถือว่าขาดแคลนมาก ซึ่งปัจจุบันค่านิยมเปลี่ยนไป มีความนิยมเรียนปริญญาตรีมากกว่าสายอาชีพ"

CR: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น