หน้าเว็บ

เครื่องทำน้ำอุ่น ...ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย?


ก้าวเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้ว เชื่อว่าหลายๆบ้านจะต้องเริ่มมองหาเครื่องทำน้ำอุ่นมาใช้กันแต่จะใช้อย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยวันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะ ในการติดตั้งข้อสำคัญเลยคือต้อง มีการติดตั้งระบบสายดินที่ถูกต้อง หลักดินที่เป็นแท่งทองแดง หรือ แท่งเหล็กหุ้มทองแดง หรือ แท่งเหล็กอาบสังกะสีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 16 มิลลิเมตร ความยาว 240 เซนติเมตร ตามมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย 2556

Main Switch
 ที่แผงเมนไฟฟ้า หรือ ที่แผงเมนสวิตช์ หรือ ตู้คอนซูเมอร์ จะต้องมีเครื่องตัดไฟรั่ว หรือ เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือไม่เกิน 30 มิลลิแอมป์ (mAh) โดยที่ที่ควรจะต้องมีเครื่องตัดไฟรั่วมีดังนี้

1. วงจรเต้ารับในบริเวณห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ โรงจอดรถยนต์ ห้องครัว ห้องใต้ดิน
2. วงจรเต้ารับในบริเวณ อ่างล้างชาม อ่างล้างมือ (บริเวณพื้นที่เคาน์เตอร์ ที่มีการติดตั้งเต้ารับ    
    ภายใน ระยะ 1.5 เมตร ห่างจากของด้านนอกของอ่าง)
3. วงจรไฟฟ้าเพื่อใช้จ่ายภายนอกอาคาร และบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่อยู่ในตำแหน่งที่บุคคลสัมผัสได้ทุก
    วงจร
4. วงจรเต้ารับในบริเวณชั้นล่าง (ชั้น1) รวมถึงในบริเวณที่อยู่ต่ำกว่าระดับผิวดิน ที่อยู่ในพื้นที่ปรา
    กฎว่าเคยมีน้ำท่วมถึงหรืออยู่ในพื้นที่ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง
5. วงจรย่อยสำหรับ เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อน อ่างอาบน้ำ

หมายเหตุ ตำแหน่งที่สัมผัสได้ หมายถึงอยู่ห่างจากพื้นหรือโลหะที่ต่อลงดินไม่เกิน 2.4 เมตร ในแนวดิ่ง หรือ 1.5 เมตร ในแนวระดับและบุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ตั้งใจ


การติดตั้งทางไฟฟ้า หรือ เดินสายไฟฟ้าต้องเดินให้ถูกต้องตามมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย วสท. และผู้ติดตั้งฯ หรือ เดินไฟ หรือ ตัดต่อวงจรไฟฟ้า เช่น เครื่องทำน้ำอุ่นมอก.ต้องเป็นช่างที่ผ่านการทดสอบ และได้หนังสือรับรอง สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ได้ประกาศใช้ตั้งแต่ 26 ธ.ค 2557 และจะบังคับใช้ 365 วันนับจากวันประกาศ ก็คือวันที่ 27 ธ.ค 2559

การเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีความปลอดภัย

1. ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก.1693-2547 เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย
2. มีเครื่องตัดไฟรั่วในตัว อีกชั้นหนึ่ง หรือที่ผู้ขายจะเรียก ELB ,ELCB ซึ่งส่วนใหญ่จะป้องกันในการดูดที่กระแสไฟรั่วไม่เกิน 15 mA ตัดภายใน 0.05 วินาที
3. มีเซ็นเซอร์ตัดความร้อนทั้นทีเมื่อแรงดันน้ำมีไม่เพียงพอ เพื่อป้องกันอุณหภูมิร้อนเกิน
4. มีตัวควบคุมอุณหภูมิ บริเวณน้ำออก
5. มีตัวเปิด-ปิดวาล์วน้ำเข้าสู่ หม้อทำความร้อน (มีทุกยี่ห้อ)
6. มีปุ่มทดสอบและตัววงจรเครื่องทำน้ำอุ่น กรณีเครื่องทำน้ำอุ่นเสีย เป็นปุ่มกด

การตรวจเช็คสภาพในกรณีที่มีการติดตั้งอยู่แล้ว

1. ตรวจสอบระบบการต่อสายดิน การเดินสายดินไปที่เครื่องทำน้ำอุ่นอย่างถูกต้อง
2. ใช้เครื่องตัดไฟรั่ว และการทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วอย่างสม่ำเสมอ ว่ายังทำงานดีอยู่หรือไม่
3. ทดสอบปุ่มทดสอบที่ตัววงจรเครื่องทำน้ำอุ่น กรณีเครื่องทำน้ำอุ่นเสีย เป็นปุ่มกด
4. ถอดตัวกรองน้ำ เพื่อล้างเศษหิน ที่ติดตรงบริเวณท่อน้ำเข้าเครื่องทำน้ำอุ่น
5. หากมีเสียง มีไอน้ำ ให้กดปุ่มทดสอบตรงเครื่องทำน้ำอุ่นนั้น และตัดวงจรที่เครื่องตัดไฟรั่ว รวมถึงการเรียกช่างไฟฟ้าที่เชี่ยวชาญโดยตรง มาแก้ไขให้
6. หากไม่สามารถใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นได้ ให้สอบถามจากช่างฯ ที่เชี่ยวชาญโดยตรง มาแก้ไขให้ 

1 ความคิดเห็น:

Unknown กล่าวว่า...

please anybody if you know chang mccb breaker please contact me email-thurasoemaung@gmail.com

โพสต์ความคิดเห็น