หน้าเว็บ

Series รอยร้าว: ตอนที่ 1 รอยร้าวของโครงสร้างคอนกรีต เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง?

รอยร้าวของโครงสร้างคอนกรีตเกิดจากสาเหตุหลัก สาม สาเหตุ ได้แก่

หนึ่ง รอยร้าวที่เกิดจากวัสดุเสื่อมสภาพ วัสดุอาจเสื่อมสภาพจากการใช้งาน วัสดุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่นมีความชื้น หรือสารเคมี อุณหภูมิ วัสดุจะเสื่อมสภาพได้  โดยทั่วไปจะพบเหล็กเป็นสนิม และบางครั้งเป็นสนิมจนทำให้คอนกรีตที่หุ้มอยู่ร้าว จนกระเทาะออกมา

คอนกรีตร้าวเห็นสนิม
สอง รอยร้าวที่เกิดจากการบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่าโครงสร้างจะรับได้
รอยร้าวแบบนี้เกิดจากโครงสร้างที่ออกแบบไว้เล็กเกินไปกว่าการใช้งาน หรือเกิดการใช้งานผิดประเภทจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้งาน  โครงสร้างแอ่นตัวมากไป จนเกิดรอยร้าว
รอยแตกร้าวช่วงกลางคาน (เกิดจากการบรรทุกน้ำหนักเกิน)
สาม  รอยร้าวที่เกิดจากการทรุดตัวของ ฐานรากที่ ทรุดตัวไม่เท่ากัน   ซึ่งเมื่อฐานรากทรุดตัวแตกต่างกันมาก โครงสร้างด้านบนก็จะถูกดึงรั้งให้บิดตัว เสียรูป และแตกร้าว

โดยการที่ ฐานรากทรุดตัวไม่เท่ากันนั้น อาจเกิดจาก  เข็มต้นใดต้นหนึ่งชำรุด จากการหักของเสาเข็ม หรือความไม่สมบูรณ์ของเข็ม หรือเข็มต้นใดต้นหนึ่งรับน้ำหนักมากเกินไป กว่าที่ออกแบบไว้

รอยแตกร้าวเฉียงกลางผนัง (เกิดจากการทรุดตัวของฐานราก)

รอยร้าวทุกแบบที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นรอยร้าว ที่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข โดยวิศวกรทั้งสิ้นที่มา จาก อาจารย์ ธเนศ วีระศิริ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น