หน้าเว็บ

Series รอยร้าว : ตอนที่ 3 ลักษณะของรอยร้าวที่เกิดจาก โครงสร้างรับน้ำหนักบรรทุก เกินกำลัง


รอยร้าวแบบนี้เกิดจากโครงสร้างที่ออกแบบไว้เล็กเกินไปกว่าการใช้งาน หรือเกิดการใช้งานผิดประเภท จากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้งาน โครงสร้างแอ่นตัวมากไป จนเกิดรอยร้าว

ตัวอย่างรอยร้าวที่เกิดจากการรับน้ำหนักมากเกินไป ในคาน ในพื้น ในเสา

       รอยแตกร้าวของคานที่รับน้ำหนักมากเกินไป จะเกิดตรงช่วงกลางคาน เป็นแนวดิ่งโดยรอยแตกอันตรงกลางคานมักจะกว้างและใหญ่กว่า รอยแตกตรงด้านข้าง และถ้ารอยแตกลุกลามออกด้านข้าง แสดงว่าคานแอ่นมากขึ้นเรื่อยๆ
รอยร้าวตรงช่วงกลางคาน

       รอยแตก ถ้าเกิด ที่ปลายคาน ช่วงคานที่ใกล้กับเสา รอยแตกนี้จะเกิดจากด้านบน แล้วร้าวลงด้านล่างของคาน ซึ่งอาจจะเห็นได้ทั้งแนวดิ่งและเฉียง  และโดยทั่วไป ถ้าเกิดขึ้นที่คานด้านหนึ่งแล้ว มักจะเกิดขึ้นที่คานอีกด้านหนึ่งด้วยในลักษณะเดียวกัน                                                                          
รอยแตกตรงปลายคานใกล้กับเสา
                    
       รอยร้าวที่พื้น เมื่อมองจากท้องพื้น พื้นที่เสริมเหล็กสองทาง แล้วรับน้ำหนักมากเกินไป จนแอ่นตัวจะมีรอยร้าวเป็นลักษณะเฉียงที่ท้องพื้น และรอยร้าวจะลามจากกึ่งกลางของพื้น เข้าหามุมทั้งสี่มุม   
รอยร้าวที่พื้นรับน้ำหนักมากจนแอ่นตัว(ขอบคุณภาพจาก http://www.technologymedia.co.th )

       ส่วนพื้นที่ เสริมเหล็กทางเดียว แล้วรับน้ำหนักมากเกินไป จะเกิดการแอ่นตัวและรอยแตก ไปในทิศทางที่ตั้งฉาก กับเหล็กเสริม


       รอยร้าวที่พื้น เมื่อมองจากบนพื้น จะเห็นเป็นรอยร้าวเป็นทางยาวตามขอบคานทั้งสี่ด้าน และที่มุมเสา  (แต่ถ้ารอยร้าวเป็นทางยาวแค่ด้านเดียว อาจไม่ได้เกิดจากการแอ่นตัวของพื้น)
รอยร้าวเป็นทางยาวตามขอบคานทั้ง4ด้าน และมุมเสา
                                          
       รอยร้าวที่เสา  สำหรับเสาที่รับน้ำหนักมากเกินไป จนเกิดการโก่งเดาะ คอนกรีตช่วงกลางเสาจะระเบิดออก และเหล็กเสริมหักงอ  ซึ่งการที่เสาหักงอนั้น อาจเกิดจากการที่เสามีความยาวชลูดมากเกินไป ส่วนถ้าระเบิดออกตรงกลาง อาจเกิดจากการที่รับน้ำหนักมากเกินไป หรือคอนกรีตเทไม่ต่อเนื่อง
รอยร้าวช่วงกลางเสา รับน้ำหนักมากไปจนโก่งเดาะ

       รอยร้าวที่ผนัง มักเกิดจากการที่ คานแอ่นตัวลงมาทับ  และรอยร้าวจะเกิด เป็นรอยร้าวตรงๆแนวดิ่ง เพราะปกติผนังไม่ได้รับแรงจากด้านบน
รอยร้าวที่ผนังเกิดจากคานแอ่นตัวลงมาทับ


ที่มาจาก อาจารย์ ธเนศ  วีระศิริ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น