หน้าเว็บ

การต่อเติมหลังคา ดาดฟ้าเพื่อกันฝน น้ำรั่ว


ปัญหาที่พบบ่อยมาก ในอาคารพาณิชย์ชั้นบน คือปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมลงมาจากชั้นดาดฟ้า เพราะอาคารพาณิชย์เหล่านี้ มีหลังคาเป็นหลังคาแบน ( Flat slab ) ซึ่งหากคอนกรีตมีความเสื่อมสภาพ น้ำก็อาจไหลซึมลงมาตามรอยร้าวได้ หรือปัญหาเรื่องการระบายน้ำ  เช่น การทำความลาดเอียงไม่เพียงพอ รางระบายน้ำมีขนาดเล็กเกินไป หรือมีการอุดตัน  ก็จะทำให้น้ำไหลได้ช้า เกิดน้ำขัง และเกิดปัญหารั่วซึมลงมา หรือจนกระทั่งเกิดปัญหาโครงสร้างเป็นสนิมได้

วิธีจัดการปัญหาตามลำดับ  ดังนี้คือ

ขั้นแรก ควรทำความสะอาดทางระบายน้ำก่อน เพราะการระบายน้ำอาจจะแค่อุดตัน  หากทำความสะอาดแล้วปัญหายังคงอยู่ ให้ทดลอง ปรับปรุงทางระบายน้ำให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น

ขั้นสอง หากแก้ปัญหาเรื่องการระบายน้ำแล้วยังไม่หาย  การปรับปรุง slope บนชั้นดาดฟ้า เป็นวิธีที่ไม่แนะนำ เพราะเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้าง และปัญหาก็อาจจะไม่หาย  ถึงขั้นตอนนี้ สามารถเลือกทำได้สองวิธีคือ วิธีแรก คือการใช้ระบบกันซึม ซึ่งวิธีนี้ สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต ต่อเติมอาคาร

ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการ ทำหลังคาคลุมดาดฟ้าอาคารนั้น ซึ่งทางกฎหมายแล้ว การต่อเติมหลังคานั้นถือเป็นการต่อเติมอาคาร แบบหนึ่งจะต้องยื่นขออนุญาตกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เพราะการดัดแปลงเพิ่มลดพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเกินห้าตารางเมตร หรือการเพิ่มน้ำหนักให้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเกินร้อยละสิบ ของที่ออกแบบไว้ทีแรก ก็ต้องทำการยื่นขออนุญาตกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น เช่นกัน รวมถึงการคำนวณนั้น ก็ต้องให้วิศวกรมาคำนวณด้วยครับ

การแก้ปัญหาหลังคาดาดฟ้ารั่วซึม


โดยทั่วๆ ไป เราแนะนำให้ทำหลังคาคลุมดาดฟ้า จะแก้ปัญหาเรื่องฝน เรื่องน้ำรั่วซึมได้ดีกว่า แต่ก็อย่าลืมทำรางระบายน้ำเพิ่มเติมด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้น้ำไหลไปรบกวนเพื่อนบ้านได้ครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น