หน้าเว็บ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับสวิตซ์ไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าแทบทุกประเภท เพราะสวิตซ์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เปิดและปิดกระแสไฟฟ้าให้ผ่่านเข้าและออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้โดยสะดวกและปลอดภัย ส่วนในความหมายทางวิชาการนั้นสวิตซ์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับต่อหรือตัดกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าหนึ่งวงจร หรือมากกว่า การเลือกซื้อสวิตซ์ไฟฟ้าจีงต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นส่วนสำคัญมิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ประเภทของสวิตซ์ไฟมี 3 ประเภท
1. สวิตซ์ไฟ 1 ทาง เป็นสวิตซ์ไฟทั่วๆ ไปที่เราใช้กัน
2. สวิตซ์ไฟ 2 ทาง ส่วนใหญ่จะใช้กันตรงบันได คือเวลาอยู่ชั้นล่างจะเดินขึ้นไปชั้น 2 เราก็กดสวิตซ์ไฟจากข้างล่างให้สว่างจากนั้นพอถึงชั้นบนก็สามารถกดปิดจากชั้นบนได้เลย
3. สวิตซ์ไฟ 4 ทาง สวิตซ์ไฟประเภทนี้จะใช้สำหรับจุดที่ต้องการควบคุมไฟมากกว่า 2 ทาง

ในการเลือกซื้อสวิตซ์หรือปลั๊กไฟควรเลือกดังนี้
1. เลือกดูว่าอุปกรณ์สินค้านั้นๆ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือไม่
2. ควรเลือกวัสดุที่เป็น "โพลี่คาร์บอเนต" (Polycarbonate) เพราะโพลีคาร์บอเนต เป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟ และไม่เหลือง
3. ตัวเต้ารับควรมีม่านนิรภัย คือจะเป็นฉากกั้นอยู่ข้างในตัวเต้ารับซึ่งจะป้องกันเด็กเอานิ้วไปแหย่ เอาวัสดุเสียบเข้าไปทำให้อาจเกิดไฟดูดได้ ม่านตัวนี้จะเปิดก็ต่อเมื่อมีการเสียบหัวปลั๊ก 2 หัวเข้าไปพร้อมกัน ถ้าเราเสียบเข้าไปรูเดียวตัวม่านนิรภัยก็จะไม่เปิด

เต้ารับที่มีม่านนิรภัย

นอกเหนือจากสวิตซ์ไฟแล้ว ที่ตู้เมนไฟฟ้าของแต่ละบ้านควรจะติดตั้ง 1. เบรคเกอร์กันไฟดูด 2. เบรคเกอร์ป้องกันไฟเกิน เนื่องจากบางกรณีที่เราใช้กระแสไฟฟ้าเกินมันก็จะตัด อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับทุกบ้าน และควรติดแยกจุด เช่นติดที่สวิตซ์ไฟชั้นล่าง ติดที่ห้องนอน เพื่อง่ายต่อการซ่อมบำรุง
3. Search Protection เป็นอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า เวลาเกิดฟ้าผ่าอาจจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านเราที่เสียบปลั๊กอยู่ชำรุดได้ ตัวนี้ก็จะช่วยป้องกัน

ข้อแนะนำในการใช้สวิตซ์ไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าภายบ้าน โดยต้องเริ่มจาก

1. การออกแบบที่ถูกต้อง เช่นสถานที่ติดตั้ง หรือการคำนวณโหลดหรือกระแสไฟที่ถูกต้อง
2. การเลือกซื้อ ควรเลือกซื้ออุกรณ์ไฟฟ้าที่มีมอก. หรือวัสดุที่มีมาตรฐาน คุณภาพดี
3. การติดตั้ง ควรขันสายไฟกับขั้วให้แน่น เพื่อให้เกิดการไหลผ่านของกระแสไฟที่ดี ตัวเต้ารับก็ควรติดตั้งขันสกรูน็อตให้แน่น
4. การใช้งาน เราไม่ควรเอามือที่เปียกหรือชื้นไปถือหัวปลั๊กเสียบ หรือไปเปิดปิดไฟ

       สุดท้ายนี้ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดชำรุดหรือเราต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยตนเองควรติดต่อช่างที่มีความชำนาญหรือถ้าจำเป็นต้องทำเองจริงๆ ควรปิดเมนสวิตซ์, ใส่ชุดกับรองเท้าที่เป็นฉนวนกันไฟ มือต้องไม่เปียก และใช้ไขควงวัดไฟวัดดูก่อนว่ามันไม่มีกระแสไฟแน่ๆ หลังจากนั้นก็ต่อขั้วไฟให้ถูก และใช้ไขควงเทสไฟดูอีกทีว่ามันทำงานได้ปกติหรือเปล่า ถ้ายังใช้ไม่ได้แนะนำให้ติดต่อช่างไฟจะดีที่สุด

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น